(StudentTorget.no):

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, som ble lagt frem i oktober, ble det bevilget 380 millioner kroner for å bygge 1500 nye studentboliger i 2015. Etter forhandlinger med samarbeidspariene Venstre og KrF, ble målsettingen imidlertid økt til 2000 studentboliger

I dag kom i tillegg gladmeldingen om at regjeringen, Venstre og KrF har blitt enige om forslag til revidert nasjonalbudsjett, hvor de har bevilget enda 11,4 millioner kroner til ytterligere 200 nye studentboliger.

Dermed ligger 2015 an til å bli et rekordår for studentboligbygging.

- Vi er veldig fornøyd med 2200 studentboliger i 2015. Regjeringen og samarbeidspartiene kommer her med et forslag som vil gjøre en forskjell for studentenes boligsituasjon,  uttaler Anders Kvernmo Langset, leder i NSO.  

Ved studiestart i fjor sto over 15 000 studenter i kø for å få studentbolig gjennom samskipnadene. I tillegg til økt studiestøtte, er kravet om bygging av 3000 studentboliger en av fanesakene for Norsk studentorganisasjon. 

- Vi nærmer oss studentkravet med stormskritt. Vi håper nå at regjeringen vil fortsette den offensive boligsatsningen i statsbudsjettet for 2016 og at vi ser en bedring av studentøkonomien gjennom økt studiestøtte, sier Langset.