(StudentTorget.no):

Den ferske NSO-lederen Therese Eia Lerøen og resten av arbeidsutvalget i studentorganisasjonen tar i disse dager fatt på oppgaven om å bedre studiehverdagen til norske studenter. Noen av hovedsakene vil bli en god nok studentøkonomi og bedre kvalitet i utdanningen. 
 
- For oss er det viktig å se helheten i studiehverdagen. Hvor mye penger du har å rutte med, hvordan du bor, om du trives i studiebyen, om du blir utfordret faglig og blir inkludert i undervisningen er viktig for deg som student i hverdagen. Vi ser en klar sammenheng mellom økt kvalitet, faglige krav og studentenes økonomiske situasjon, derfor blir dette en veldig spennende periode for studentene, uttaler leder Therese Eia Lerøen i en pressemelding.
 
I 2017 vil det komme en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varslet. I oppkjøringen mot dette vil den nye ledelsen i NSO jobbe for gjennomslag for studentenes krav til en bedre utdanning. 
 
- Allerede i høstens statsbudsjett kan regjeringen legge til rette for  en bedre utdanning, ved å gi studentene den studiestøtten vi trenger og flere studentboliger. Slik kan vi bruke mer tid på studiene og mindre på deltidsjobben. Vi vet hva studentene ønsker at institusjonene og politikerne skal gjøre for å bedre kvaliteten på utdanningen og håper vi i 2017 endelig kan si at vi har fått en studentmelding, sier Eia Lerøen.
 
Etter budsjettkonferansen i mars varslet Statsminister Erna Solberg at Norge nå står fremfor tøffe utfordringer som krever omstilling. NSOs nyvalgte leder er klar på at kunnskapen dagens studenter gir samfunnet er viktig for å lykkes i en omstilling. 
 
- Vi må satse på utdanning og kunnskap for å klare den omstillingen statsministeren skisserer. Fremtidens utfordringer trenger løsninger vi ennå ikke har, men kanskje det er nettopp de som starter å studere i år som vil være med på å utvikle disse. Vi har ikke råd til å la være å investere i fremtiden, avslutter Lerøen.
 
 

NSOs arbeidsutvalg 2015/16:

Therese Eia Lerøen (leder)
m: 957 92 556
t: @ThereseLeroen
 
 
Synne T. Grønvold (nestleder)
m: 982 25 999
t: @synnegronvold
 
 
Tine Borg (fagpolitisk ansvarlig)
m: 982 25 994
t: @tineborg
 
 
Susann Strømsvåg (fagpolitisk ansvarlig)
m: 982 25 996
t: @Susannstro
 
 
Helge Schwitters (internasjonalt ansvarlig)
m: 982 25 995
t: @SchwiTwit
 
 
Jørgen Ringen Andersen (velferds- og likestillingsansvarlig)
m: 982 25 997
t: @JorgenRAndersen
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge