(StudentTorget.no):

88.984 studenter har nå fått tilbud om studieplass. Kunnskapsdepartementet skal derimot bare finansiere 53.750 av dem. Dette er for dårlig, mener Norsk studentorganisasjon (NSO).
 
– Det er positivt at så mange ønsker å ta høyere utdanning, problemet er at det ikke er plass til alle. Første møte med høyere utdanning skal ikke være i en trapp. Vi trenger en plan for investering i bygg for å klare å romme alle studentene. Det er opp til Kunnskapsdepartementet og hele utdanningssektoren å ta ansvar for dette, sier Therese Eia Lerøen, leder i NSO i en pressemelding.
 
NSO frykter at de høye opptakstallene går ut over studiekvaliteten.
 
– Det at studentene møter fulle forelesningssaler, trange lesesaler og lite oppfølging fra faglig ansatte, har en skremmende effekt på studentenes læring. Universiteter og høyskoler skal ikke være fabrikker. Måten institusjonene finansieres på i dag premierer en samlebåndsproduksjon som ikke gir rom for den kreativiteten eller innovasjonen Norge trenger i fremtiden. Det er en systemsvikt som hindrer god utdanningskvalitet, fortsetter Eia Lerøen.
 
NSO mener at regjeringen må ta ansvar for å gi institusjonene økonomisk forutsigbarhet slik at de ikke er avhengige av å ta inn flere studenter enn de har plass og professorer til.
 
– Det er dagens studenter som er fremtidens Norge, og det er på tide at regjeringen virkelig tar ansvar for å sikre kvalitet i høyere utdanning, avslutter Eia Lerøen.