(StudentTorget.no):

I dag ble Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 lagt frem. Budsjettet viser ingen storsatsning på hverken studenter eller høyere utdanning, med fravær av elleve måneders studiestøtte og nevneverdig mange flere studieplasser.
 
Men det finnes i hvert fall ett viktig lyspunkt: I fjor sørget regjeringen for et rekordår for studentboligbygging, med bevilgning av midler til hele 2200 nye boliger. Dette antallet skal de også matche i 2016.
 
Her er hva årets statsbudsjett innebærer for studentene:
 
 
 

– Regjeringen leverer på studentboliger

I fjorårets statsbudsjett ble det foreslått å bygge kun 1500 nye studentboliger i 2015. Men etter forhandlinger med samarbeidspariene Venstre og KrF, ble målsettingen imidlertid økt til 2200 studentboliger. Dette blir også målsettingen for 2016, da regjeringen nå foreslår å bevilge midler til å bygge 2200 nye studentboliger i årets statsbudsjett. 
 
Dersom forslaget vedtas av Stortinget vil dette utgjøre 5700 boliger så langt i Solberg-regjeringens periode. Det vil si at det nå blir bygget flere studentboliger enn på noe annet tidspunkt de siste 25 åra.
 
 – Neste år viderefører vi den store satsingen på studentboliger som vi ble enige med KrF og Venstre om i 2015. Det er svært viktig for studentene å få tilgang til et rimelig sted å bo. Derfor vil regjeringa sørge for at det blir bygget flere nye studentboliger i 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
 
Studentkravet er 3000 studentboliger årlig frem til vi når en dekningsgrad på 20 prosent. En undersøkelse fra NSO viser at det i dag er under 15 prosent av landets studenter har tilgang på studentbolig. Therese Eia Lerøen, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), er fornøyd med at satsingen går riktig vei.
 
- Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene. Vi i NSO er glade for regjeringen fortsetter prioritere studentboliger, uttaler Lerøen.
 
Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), synes det er positivt at regjeringens fortsette å satse på studentboliger, men understreker at vi ennå ikke er i mål.
 
- Vi ønsker oss en videre økning i antall studentboliger, særlig i Oslo. Regjeringens satsing på studentboligbygging har hjulpet i mange byer, særlig når leieprisene samtidig går ned, men i Oslo er boligproblemet større enn noen gang. Ved å bygge flere studentboliger bedrer du både boligsituasjonen og studentøkonomien i hovedstaden, sier Grimsrud.
 

LES OGSÅ: Mangler over 13 200 studentboliger

 

Studiestøtten økes med 3160 kroner i året

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener bygging av studentboliger er en viktig prioritering, men savner det samme ambisjonsnivået for studiestøtten.
 
I dag får studentene 100 920 kroner årlig i lån og stipend fra Lånekassen. Regjeringen foreslår nå å øke studiestøtten til 104 080 kroner, noe som vil gi studentene 316 kroner mer å rutte med i måneden. Dette er en økning på 3,1%, som er merkbart høyere enn den forventede prisveksten.
 
Tidligere i perioden ba Stortinget regjeringen om å lage en plan for øking av studiestøttens lengde og omfang. NSO etterlyser nå et tydelig mål fra regjeringen. 
 
- Vi vet ikke hva regjeringen mener er et godt nivå på studiestøtten. Forslaget sørger for at studentene ikke får dårligere råd til neste år, men det burde strengt tatt være en selvfølge. Vi i NSO er tydelige på hva som er studentenes krav, det er på tide at regjeringen tydeliggjør sine ambisjoner, sier Eia Lerøen.
 
NSO krever at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), økes til 1,5G og fordeles over 11 måneder. Slik ønsker NSO en forutsigbar utvikling som sikrer at studentene ikke taper i forhold til den generelle velstandsutviklingen i samfunnet. Sammenliknet med G har studiestøtten sunket kraftig de siste 20 årene. Dagens lave studiestøtte er altså et resultat av å ha blitt nedprioritert i mange år. NSO utfordrer dagens regjering til å ta ansvar og øke utbetalingene.
 
- NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, sier Therese Eia Lerøen.
 
Hun får støtte fra VTOA-leder Sigrid Mæhle Grimsrud, som også mener at regjeringens satsing ikke er bra nok.
 
- Studentbevegelsen har i en årrekke etterlyst et større løft i studiestøtten. Vi krever at studiestøtten tilsvarer 1,5G og fordeles over 11 måneder, uttaler Grimsrud.
 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Vil øke egenandelen for reisestøtte

Studenter som studerer i Norge og resten av Norden kan få tildelt reisestipend for hjemreise fra Lånekassen. I dag trekkes det en egenandel på 2745 kroner per undervisningsår, og denne vil regjeringen nå øke med 500 kroner, til 3245 kroner.
 
– Vi mener det er viktigere å prioritere flere studentboliger og høyere studiestøtte fremfor tilskudd til hjemreise for voksne studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
 
Det er ulike satser og maksbeløp som gjelder for dem som tar utdanning i land utenfor Norden. Her blir 70 prosent av reisetilskuddet i dag gitt som stipend, mens 30 prosent er lån.
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet

 

Flere studieplasser ved lærer- og medisinstudiene

Regjeringa foreslår å bevilge 62 millioner kroner for å styrke lærerutdanningen i tråd med målene i Lærerløftet. Dette innebærer blant annet 50 nye rekrutteringsstillinger og andre tiltak i samband med innføringen av en femårig grunnskolelærerutdanning. Midlene til halvparten av rekrutteringsstillingane blir faset ut etter en stipendiatperiode.
 
Kunnskapsdepartementet foreslår også 38,3 millioner kroner til 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning fra våren 2016. Søkere med utdanning i matematikk, naturfag eller teknologi fra områder med økende arbeidsledighet, vil bli prioritert. Dette er for å flere ingeniører og andre med realfagskompetanse over i læreryrket.
 
For å bedre tilgangen på helsepersonale foreslår Kunnskapsdepartementet 6,3 mill. kroner til totalt 55 nye studieplasser i psykologi og medisin.
 
 

Øker BSU-grensen

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som skal hjelpe unge inn på boligmarkedet, og tjenesten tilbys av de fleste banker i Norge. I 2014 ble det maksimale årlige sparebeløpet i BSU økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner. Samtidig økte det samlede sparebeløpet fra 150 000 kroner til 200 000 kroner.
 
Nå økes det samlede maksbeløpet til 300.000 kroner.
 
- Det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og egenkapitalkrav. En utvidelse av ordningen vil gjøre det mer lønnsomt for unge å spare til bolig, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.
 
 
Se hele oversikten over budsjettforslaget frå Kunnskapsdepartementet her
 

(Kilder: Statsbudsjettet.noStudent.no)

Klikk her for å se studentrabatter i Norge