(StudentTorget.no):

Marianne og hennes arbeidsutvalg ønsker å jobbe for at studentstemmen skal bli hørt i alle kanaler, slik at det blir en bedre studentøkonomi og bedre kvalitet i utdanningen.
 
– Vi går inn i et spennende år hvor vi både skal få siste ordinære budsjett fra Solbergregjeringen før stortingsvalget og hvor Kunnskapsministeren skal legge frem sin stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Vi skal jobbe hardt for at studentene får gjennomslag, sier NSOs nye leder Marianne K. Andenæs
 
NSO vil bruke året på å kjempe for økt kvalitet i utdanningen. Før sommeren ble studentenes kvalitetsmelding presentert og nå starter arbeidet med å få regjeringen med på laget. Studentene vil jobbe for at alle som starter på høyere utdanning skal bli invitert inn og inkludert i det faglige fellesskapet. For å få det til kreves det mye fra politisk ledelse nasjonalt som setter rammene både for institusjonene og studentene. NSO vil fortsette å jobbe for at det skal være økonomisk mulig å være heltidsstudent. De ønsker at studentene skal bruke tiden sin på studier og i det faglige miljøet ved institusjonen. Slik utfordrer de også universitetene og høyskolene til å inkludere og utfordre sine studenter og tilby utdanning med høy kvalitet og tett oppfølging.
 
– Vi gleder oss til diskusjoner med politikere, rektorer, undervisere, medstudenter og andre som er opptatt av høyere utdanning. Målet vårt er at Regjeringen legger frem en kvalitetsmelding som gjenspeiler våre løsninger på hvordan vi kan heve kvaliteten på norsk høyere utdanning før vi tar sommerferie om et år, sier Andenæs
 
Statsminister Erna Solberg sier at Norge nå står fremfor tøffe utfordringer og eventuelle nedgangstider som krever omstilling. I denne omstillingen vil den kunnskapen studentene får i dag være viktig for at samfunnet skal lykkes, og investering i kunnskap er en viktig investering i fremtiden. Snart starter valgkampen som vil vise hvordan partiene i Norge ønsker å møte utfordringene som kommer de neste årene. NSO ønsker at partiene er ambisiøse i sin utdanningspolitikk.
 
– Vi skal ikke være gniene på de gode forslagene, de har studentene mange av. Nå håper vi at partiene lytter og prioriterer høyere utdanning i sine programmer for neste stortingsperiode, sier Andenæs.
 

LES OGSÅ: Marianne (26) er studentenes nye leder

 

NSOs arbeidsutvalg 2016/17:

Leder: Marianne Knutsdotter Andenæs
Alder: 26 år
Studerer ved Universitetet i Oslo og kommer fra Sandvika i Bærum
Twitter: @mandenes
 
Nestleder: Pål Adrian Ryen
Alder: 27år
Studerer ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og kommer fra Finnsnes
Twitter: @PalRyen
 
 
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Madeleine Sjøbrend
Alder: 25 år
Studerer ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og kommer fra Kongsvinger
Twitter: @madelems
 
 
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Amund Thomassen
Alder: 27 år
Studerer ved Universitetet i Stavanger og kommer fra Oslo
 
 
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Øystein Parelius
Alder: 24 år
Studerer ved Nord universitet og kommer fra Bodø
Twitter: @oParelius
 
 
Internasjonalt ansvarlig: Christine Adriane Svendsrud
Alder: 24 år
Studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus og kommer fra Grua
Twitter: @ch_adriane