(StudentTorget.no):

Vi er for det meste vant til at de politiske ungdomspartiene er uenige om det meste. Nå har de imidlertid gått sammen – fra Rød Ungdom ytterst på venstresiden, til Fremskrittspartiet Ungdom ytterst på høyresiden – om tre felles krav som skal prioritere studenter og høyere utdanning i den kommende stortingsperioden. Dette har de valgt å kalle Ungdomskravet 2017.

– Det er unikt i et valgår at alle ungdomspartiene står sammen om én sak. Dette viser hvor viktig studenter og høyere utdanning er. Et kommende storting har bare ett valg: Oppfyll kravene og invester i fremtiden, uttaler Marianne Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Krav 1: Flere studentboliger

«Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i et enda større antall enn i dag, med et mål om minimum 20% nasjonal dekningsgrad.»

Dette er formuleringen i det felles kravet om bygging av flere studentboliger.

I fjor var det kun en dekningsgrad på studentboliger til 14,6 prosent av landets studenter, i følge NSO. I desember ble det bestemt at det skal gis tilskudd til bygging av 2500 nye studenthybler. Det er det høyeste antallet noensinne i løpet av ett år. Men dersom kravet om en dekningsgrad på 20% skal innfris, betyr det at det må bygges nesten 15.000 flere studentboliger.

LES OGSÅ: Bo i båt i studietiden? Slik går du frem – og så mye koster det

Krav 2: Økt studiestøtte

Statsminister Erna Solberg får overrakt Ungdomskravet 2017.

FOTO: Norsk studentorganisasjon

«Studenter skal ha mulighet til å studere på fulltid ved at opptrappingsplanen til 11 måneder studiestøtte fullføres og at studiestøtten økes med mål om 1,5 G.»


I mai 2016 la regjeringen frem en opptrappingsplan for 11 måneders studiestøtte. Planen innebærer at studenter med full støtte fra Lånekassen får en ekstra uke i året frem til 2020, hvor opptrappingen er fullt innført som en ekstra måned. Den første uken som vil bli utbetalt kommer våren 2017. Det er denne planen ungdomspartiene krever skal fullføres.

De krever også at studiestøtten skal økes til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), noe som innebærer 30.000 kroner mer i året. I dag utgjør basisstøtten fra Lånekassen 103 950 kroner per studieår.

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i inn- og utland

Krav 3: Satsing på psykisk helse

– Vi forventer nå at alle partiene tar eierskap til disse kravene, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

FOTO: Norsk studentorganisasjon

«Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd.»

Hele 19 prosent av Norges studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager, i følge SHoT, Norges største undersøkelse om studenters fysiske og psykiske helse og trivsel fra 2014. Det vil si at andelen studenter som har psykiske lidelser er dobbelt så høy som den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.

Ungdomspartiene er derfor enige om at ungdomskravet må inneholde en tydelig satsning på psykisk helse blant studenter.


– For en kunnskapsnasjon er det avgjørende at alle har mulighet til å ta høyere utdanning og at sin egen studietid er god, skriver NSO i en pressemelding.

LES OGSÅ: – Det kan være sunt å gi litt f…

Bred støtte

– Vi forventer nå at alle partiene tar eierskap til disse kravene. Det bør være selvsagt at høyere utdanning skal være én av de viktigste prioriteringene for de neste fire årene dersom vi skal lykkes som kunnskapsnasjon, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

Bak henne står følgende organisasjoner som støtter ungdomskravet:

 • AUF
 • Unge Høyre
 • Fremskrittspartiet Ungdom
 • Senterungdommen
 • KrFU
 • Rød Ungdom
 • Unge Venstre
 • Grønn Ungdom
 • Sosialistisk Ungdom
 • ANSA
 • Tekna Student
 • NITO Student
 • Norsk sykepleierforbund - Student
 • Norsk medisin-studentforening
 • Pedagogstudentene
 • LO Ung

Klikk her for å se studentrabatter i Norge