(StudentTorget.no)

– Det er nesten uvirkelig at jeg skal få være med på dette. At jeg som 22-åring skal få representere ett av mine to hjemland på en så anerkjent plattform, er en stor ære, sier Pamir. 

Til tross for sin unge alder har han allerede oppnådd mye. Jusstudenten fra Lierbyen har allerede dratt i gang Studentaksjonen, som til nå har samlet inn over én million kroner, og skolert 1.100 barn gjennom Kirkens Nødhjelps skoleprosjekter i Afghanistan.

– Dette er bare starten for oss og jeg er utrolig takknemlig for at jeg får lede denne bevegelsen, sier Pamir ivrig.

Dette er ikke første gang 22-åringen har blitt hentet inn av FN som ungdomsdelegat. Sommeren 2015 var han nemlig i dialog med FNs Generalsekretær om ungdom og fredbygging. 17. februar fikk han – som leder av Studentaksjonen – holde innspill under Stortingets utenrikskomité sin høring om Norges innsats i Afghanistan.

Vi har vært heldige som får drive arbeid med beslutningspåvirkning i slike fora, og vi håper at våre innspill blir fulgt opp. Vi er kanskje unge, men vi sitter på veldige mye informasjon som kanskje ikke har blitt formidlet til sentrale aktører enda. 


FN-delegat

Pamir har både norsk og afghansk statsborgerskap, og denne uken deltar han som afghansk delegat under FN-organet UNESCOs «week for peace and sustainable development» i Ottawa i Canada, der fred og bærekraftig utdanning er tema.

– Jeg kommer blant annet til å tale varmt for å styrke mulighetene barn på flukt har for å få seg en utdannelse. Vi vet at mange barn i Afghanistan dessverre ikke kan lese og skrive skikkelig når de er ferdige med grunnutdannelsen på de ordinære skolene. Etter ni måneder med skolering i regi av Kirkens Nødhjelp, kan de begge deler, fortsetter Pamir. Og det handler i stor grad om kvalitetssikring av utdanningen. Det hjelper lite å sende barna på skole dersom kvaliteten på undervisningen ikke er god nok.

Pamir forteller at han gleder seg enormt til å delta på konferansen, og at han håper å suge til seg så mye kunnskap som mulig mens han er der. 

– For meg handler det ikke om å ha det kult på konferanse, eller om å bygge et personlig nettverk. Jeg er der for å lære mest mulig, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb i framtiden, for å sikre barns rett til en kvalitetssikret og god utdannelse.

UNESCO

• UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

• UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

• Organisasjonens hovedmål er at alle mennesker får en grunnutdanning.

• Hovedkontoret ligger i Paris og organisasjonen har 65 regionkontorer. Det regionale kontoret for vitenskap og kultur i Europa, ligger i Venezia.

(Kilde: FN-sambandet)