(StudentTorget.no)

På Høyres landsmøte nå i helgen og Senterpartiets landsmøte 24-26 mars kan det bli vedtak om at de ønsker å skrote gratisprinsippet. Konsekvensen vil i første omgang være skolepenger for internasjonale studenter. Du tenker kanskje at det bare er rett og rimelig, siden norske studenter stort sett betaler skolepenger i utlandet. Det er en snever tankegang – og det er en tankegang som ender med at alle studenter må betale skolepenger.

Vi lever i en tid der Trump er president i USA og Storbritannia skal ut av EU. Det er en tid der de liberale og sosiale verdiene Norge er bygget på er under press. Det er ikke en tid for å skyve på gratisprinsippet – og det er ikke en tid for å skyve på grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Tilgang på høyere utdanning skal avgjøres av ferdigheter. Muligheten til å ta en utdanning skal ikke avhenge av størrelsen på dine foreldres lommebok. Internasjonale studenter er en berikelse for utdanningen i Norge, og internasjonale studenter må tas opp på samme grunnlag som oss.


Første steg på veien til skolepenger for alle

Norge skal være et foregangsland når det gjelder liberale og sosiale verdier. Vi skal være et land som ikke lar seg rive med i tankesett om isolasjon og «oss og dem»-tankegang. Målet skal være at høyere utdanning er uten murer, og den største muren av alle er skolepenger. Norge er en av de siste gjenstående landene som ikke tar skolepenger for internasjonale studenter. Vi er siste flanke, og vi viker fra det ansvaret Norge må ta internasjonalt om vi lar den falle.

All erfaring viser at skolepenger for internasjonale studenter er første steg på veien for skolepenger for alle studenter. Hvis skolepenger innføres for internasjonale studenter er det et tidsspørsmål før alle må betale for utdanning på norske høyskoler og universiteter. Det er lik tilgang og like muligheter til utdanning fra barneskole til høyskole som gjør reisen mellom sosiale lag mulig i Norge. Det er gratis utdanning som gjør Norge til det ekte «land of oppurtunity», og det er innføringen av skolepenger for internasjonale studenter som er starten på slutten av det samfunnet.


Lik rett til utdanning i alle ledd er noe av det fineste med den norske velferdsstaten. Internasjonale studenter er en del av det felleskapet. Det skal være ferdigheter, ikke størrelsen på foreldres lommebok som avgjør hva man kan bli. Norsk høyere utdanning skal ikke gjøres til en handelsvare. Vi må stå sammen om gratisprinsippet i høyere utdanning. Jeg vil ikke at våre barn skal måtte betale for å ta en utdannelse. Dette landet er bygget på åpenhet og lik rett til utdanning, og det skal vi verne knallhardt om.

Innlegget ble først publisert på universitas.no