(StudentTorget.no):

Nordmenn er blant de beste i Europa på digitale ferdigheter, ifølge en indikator basert på SSB-undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene. Digital erfaring kommer, ikke overraskende, mye an på alder og utdanningsnivå. De yngre og de med høyere utdanning har mer digital erfaring enn eldre og de med lavere utdanning. Hele 59 prosent i aldersgruppen 16-34 år har gode samla digitale ferdigheter, mot bare 24 prosent i gruppen 55-74 år.

SSBs tall viser også at det er en sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og digital kompetanse, og at denne tendensen gjenfinnes i alle aldersgrupper.

– 57 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år med høgskole- eller universitetsutdanning har gode digitale ferdigheter. Bare 12 prosent i denne gruppen har mangelfulle ferdigheter, skriver SSB.

Les også: Lars lærer kidsa å kode.

For personer med ungdomsskole som høyeste utdanning har imidlertid bare 40 prosent gode digitale ferdigheter, mens hele 31 prosent har mangelfulle ferdigheter.

Sammenhengen mellom utdanning og digitale ferdigheter er fremdeles til stede dersom det justeres for alder, ifølge SSB. Nordmenn med høyere utdanning i aldersgruppen 55-74 år har en større andel med gode digitale ferdigheter (41 prosent) enn de med ungdomsskoleutdanning i aldersgruppen 35-54 år (29 prosent).