(StudentTorget.no):

«De banket dritten ut av meg», sa Mostafa Sayed, da han tidligere i år fortalte om sine opplevelser som studentaktivist i Egypt. Han er en av studentene som har kommet til Norge gjennom prøveordningen Students At Risk, hvor forfulgte studenter får muligheten til å fullføre sine studier i Norge.

En ny evaluering, utført av Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) på vegne av Utenriksdepartementet, viser at å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom et slikt tiltak er overveiende positivt. Studentene får både en relevant akademisk grad, et internasjonalt nettverk og et «pusterom» fra en krevende aktivisthverdag med fare for egen sikkerhet.

– Vi er klare til å ta imot flere Students at Risk. Vi håper Børge Brende vil videreføre den norske innsatsen for forfulgte studenter og for å beskytte akademisk frihet og menneskerettighetsforkjempere, skriver SAIH, NSO og 12 rektorer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i en felles kronikk.

LES OGSÅ: Vil forby ansiktsdekkende plagg ved høgskoler og universiteter

En ordning med bred støtte

Beathe Øgård, påtroppende leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

FOTO: SAIH

Evalueringen viser blant annet at:


  • Studentene føler seg styrket som aktivister gjennom ordningen og får et økt handlingsrom til å spre informasjon om situasjonen i hjemlandet
  • Studentene tar med seg ny kunnskap om demokrati og utdanning som gjøre dem bedre rustet til å fortsette sitt politiske engasjement
  • Både studenter, SIU og andre involverte aktører er positive til at ordningen videreføres


Det var SAIH og Norsk Studentorganisasjon (NSO) som tok initiativ til programmet. Pilotordningen startet opp høsten 2015, og skal vare frem til våren 2018.

– Studenter som kjemper for sine rettigheter blir møtt med utvisning, trusler, fengsling og vold mange steder i verden. Flere steder har situasjonen dramatisk forverret seg siden pilotordningen ble vedtatt. Dette alene taler for å videreføre ordningen, sier Beathe Øgård, påtroppende leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

– Vi opplever at det er mange som heier på disse studentene, og at ordningen har bred støtte. Det eneste som mangler nå er at Børge Brende og regjeringen sikrer videre finansiering, sier Marianne Andenæs, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

LES OGSÅ: – Ja til utdanning over landegrensene

Kan bli enda bedre

Ordningen har fortsatt forbedringspotensial, blant annet rundt hvordan studentenes aktivistbakgrunn verifiseres, personlige utfordringer knyttet til både oppstart og hvorvidt de forfulgte studentene kan reise hjem igjen etter endte studier i Norge.


– Det bør være et mål at studentene returnerer til sitt hjemland. Men dette ligger ofte langt utenfor ordningens kontroll. Vi er trygge på at mange av de etter hvert uteksaminerte studentene kommer til å spille en sentral rolle for menneskerettigheter og demokrati, enten de oppholder seg i eller utenfor landet sitt, avslutter Øgård og Andenæs.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge