(StudentTorget.no):

ØKOKRIM har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner. Siktelsen mot Westerdals School of Communication er nå henlagt, skriver Økokrim i en pressemelding.

– Det har vært en grundig etterforsking av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende film- og tv-tilbudet er henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende utdanningslinjene scenografi og event samt tredje året av eksponeringsdesign er henlagt  etter en helhetsvurdering fordi foretaksstraff i denne saken ikke anses hensiktsmessig, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. 

Kunnskapsdepartementet anmeldte i fjor Westerdals til Økokrim, etter at det ble avslørt at skolen hadde krevd minst 70 millioner kroner mer i skolepenger enn de hadde lov til fra studenter over en tiårsperiode. Tidligere denne måneden ble det kjent at Westerdals tilbakebetaler 42 millioner kroner etter et forlik med Kunnskapdepartementet, og skolen har i dag nye eiere, etter at den ble kjøpt av Høyskolen Kristiania.