(StudentTorget.no):

– Slik situasjonen er i dag kan norske studenter som velger å ta graden sin ved et universitet i utlandet bli sittende igjen med  over en million kroner i studielån. Dette er en utrolig skremmende utvikling, og vi er nødt til å få på plass en ordning som sikrer studentene mot dette, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

I fjor presentere regjeringen et nytt topplån som skulle sikre at flere fikk muligheten til å ta utdanning ved internasjonale institusjoner med høye skolepenger. I flere av disse landene kommer skolepengene på over 200 000 kroner, en sum topplånet er ment å hjelpe studenter med å betale. Målet er at foreldrenes lommebok ikke skal avgjøre hvor vidt man kan søke seg til disse institusjonene.

– Studenter med millionlån ved endt studium

– Det er en klar styrke for internasjonalisering av høyere utdanning at de som ønsker det kan ta utdanningen sin i utlandet. Allikevel er det alt annet enn en god løsning for fremtidens samfunn å la unge mennesker bli sittende igjen med millionlån ved endt studium, fortsetter Bratset.


I budsjettforslaget fortsetter regjeringen opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte. Bratset presiserer at ANSA er glade for at studiestøtte økes, men etterlyser at regjeringen tar et enda større ansvar for å styrke studenters kjøpekraft. ANSA støtter ungdomskravet, og mener fortsatt kravets ambisjonsnivå må møtes.

Les også: Vårt intervju med ANSA-presidenten

– Økt studiestøtte er viktig for alle norske studenter, både i inn- og utland. Vi vet fra før at økonomien er en viktig faktor for at alt for få velger å ta høyere utdanning i utlandet, og økt studiestøtte er essensielt dersom vi skal snu dette, avslutter Bratset.