(StudentTorget.no):

 Dette er et svært viktig for å styrke studentenes rettsikkerhet. Vi er veldig fornøyde med at Arbeiderpartiet fremmer dette forslaget nå, og håper at Stortinget vedtar dette forslaget, sier Mats Beldo, leder i NSO.

I juni stemte Stortinget ned lovforslaget, med flertall bestående av regjeringspartiene og Venstre. Etter valget er derimot Stortingets sammensetning endret. Hvis Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (SP) og Kristelig Folkeparti (KrF) står for det samme som de gjorde i juni, da har vi nå et flertall for studentombud.

 Vi forventer at partiene som forrige gang stemte for forslaget ikke har endret mening, og at dette kommer til å gå gjennom på Stortinget i høst, sier Beldo.

Et studentombud er uavhengig aktør som skal bistå studentene når de trenger hjelp med en sak overfor utdanningsinstitusjonen. Studentombudet skal være en ressurs for eksempel i vanskelige juridiske spørsmål.

I NSO mener man at sakene om seksuell trakassering i sommer, viser at behovet for et uavhengig ombud er høyst reelt. Etter at Universitetet i Oslo etablerte studentombud i 2013 har flere institusjoner fulgt etter. Lovfesting av studentombud er helt avgjørende for at alle studenter skal ha like rettigheter, muligheter og nødvendig rettsikkerhet, uavhengig av hvor de studerer. I dag har vi en skjevhet hvor bare noen studenter har tilgang til et ombud, mens andre ikke. Dette forventer vi at Stortinget gjør noe med, avslutter Beldo.