(StudentTorget.no):

Statsminister Erna Solberg presenterte i dag statsrådene i regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre. Det er Iselin Nybø (V) som vil ta over ledelsen av Kunnskapsdepartementet (KD) sammen med Jan Tore Sanner (H). Nybø er utnevnt til forsknings- og høyere utdanningsminister, mens Sanner blir kunnskaps- og integreringsminister.

Iselin Nybø (36) er fra Randaberg i Rogaland. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet med ulike forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på skatterett. Hun har flere års erfaring i kommunepolitikken i både Randaberg og Stavanger. Tidligere har hun også vært leder i Rogaland Venstre, og medlem av sentralstyret i partiet. I forrige stortingsperiode var hun medlem og første nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, men mistet denne plassen i høstens stortingsvalg.

Av saker relatert til høyere utdanning, har Nybø tidligere kjempet for å endre autorisasjonsordningen for sykepleiere, slik at det blir lettere for nordmenn som har studert i utlandet å jobbe i Norge. Dette kan hun muligens endre ettersom ett av målene i den nye regjeringsplattformen er å legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet, skriver Nrk.no.


LES OGSÅ: Regjeringen satser på studentvelferd

Ønskes velkommen av studentene

Norsk studentorganisasjon (NSO) uttaler i en pressemelding at ansvaret for utdanning og kunnskap er et av det viktigste vervene en kan ha, og at studentene gratulerer Iselin Nybø og Jan Tore Sanner med muligheten til å satse på kunnskap for fremtiden.

– Vi har stor respekt for Iselin Nybø. Hun er kunnskapsrik og engasjert og vi opplever henne som lyttende og tilgjengelig. Vi har stor tro på at høyere utdanning og forskning forsetter å være viktige satsningsområder for regjeringen også under Nybøs ledelse og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet, sier Mats J. Beldo leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

LES OGSÅ: Vil la studenter bo på sykehjem

– En ambisiøs satsning på studenter

Regjeringsplattformen fra Jeløya legger opp til en ambisiøs satsning på studenter, høyere utdanning og forskning. NSO er spente på hvilke grep den nye statsråden vil ta, men er klare på at de gjerne kommer med forslag til løsninger. De mener noen av utfordringene den nye statsråden får ansvar for blant annet er:

  • Studentenes økonomiske situasjon og mangelen på studentboliger
  • Studentenes læringsmiljø og rettigheter i studiet
  • Oppfølging av kvalitetsmeldingen
  • Fortsatt bevaring av gratisprinsippet i høyere utdanning

– Det har skjedd mye bra for norsk høyere utdanning i de siste fire årene. Vi er spente på fortsettelsen, men har stor tro på at Nybø vil fortsette å lytte til studentene i sin nye rolle som statsråd, sier Beldo.


NSO trekker også frem to sitater av Iselin Nybø som de mener hun bør ta med seg i det videre arbeidet:

«Men gratisprinsippet er viktig å beholde ikke bare for de internasjonale studentenes skyld, men også for at det på sikt ikke skal åpnes for å ta betaling fra våre norske studenter, slik vi ser har vært utviklingen i andre europeiske land. Kunnskap skal være gratis og tilgjengelig for alle»

Iselin Nybø, Stortinget 11/12-14

«Dersom vi satser på studentvelferd og heltidsstudenten, vil vi forhåpentligvis få friskere studenter, bedre resultater og mindre frafall i retur. Studentene er framtida»

Iselin Nybø, Stavanger Aftenblad 03/08-17

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

Takker Isaksen for innsatsen

Samtidig ønsker Norsk studentorganisasjon å takke Torbjørn Røe Isaksen og øvrig politisk ledelse i KD for god ledelse av kunnskapssektoren de siste fire årene, og skriver følgende i en pressemelding:

– Røe Isaksen og departementet har virkelig løftet saker som har vært viktig for norske studenter og som NSO har jobbet for, blant annet en kvalitetsmelding om høyere utdanning, en massiv satsning på studentboliger, strukturreform i sektoren og sikring av studentflertallet i studentsamskipnadene. NSO ønsker Røe Isaksen lykke til med nye oppgaver i regjeringen.