(StudentTorget.no):

Det betyr at Stortinget nå er enstemmig samlet om denne viktige kampsaken for studentene. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at dette er kjempeviktig for studentenes rettsikkerhet. Et studentombud er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

– Vi er utrolig glade og stolte for at studenter i Norge nå får mye bedre rettsikkerhet. Dette har vi jobbet knallhardt for, jubler Mats Beldo, leder i NSO.


I juni i fjor stemte et splittet Storting ned forslaget som skulle sikre alle studenter lovfestet rett på et studentombud ved sin utdanningsinstitusjon, i forbindelse med vedtak om kvalitetsmeldingen for høyere utdanning. I høst fremmet Arbeiderpartiet et nytt forslag som ble støttet av en samlet opposisjon. I dag ble det altså klart at også Høyre, FrP og Venstre støtter forslaget: nå kommer et samlet storting til å sikre alle studenter retten til et studentombud.


– Det er få ting som viser en satsning på studenters rettsikkerhet og ikke minst behovet for studentombud når et samlet storting nå går inn for det! Her er det mange som bør være stolte. Det er godt å se at studentenes rettsvern ikke er noe man må ha kampvotering om!, sier Beldo