(StudentTorget.no):

Landets høgskoler og universiteter har registrert over 100 saker om seksuell trakassering, skriver Khrono, som har tatt en ringerunde til 21 universiteter og høgskoler rundt om i det ganske land. Sakene er av både nyere og eldre dato, men har det til felles at det verken har blitt offentlig kjent eller omtalt tidligere.

Avisen skriver at det totale omfanget av saker sannsynligvis er større, og at er det i tillegg til disse sakene et ukjent antall studentsaker som ikke er registrert som formelle varsler, men har kommet inn enten via institusjonenes si fra-system eller til ulike studentombud landet rundt. 

Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo samt NTNU har flest saker, mens NMBU på Ås og Høgskulen i Volda er de eneste lærestedene som ikke har registrert noen saker.

Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer på at institusjonene ikke gjør mer for å kartlegge antallet studentsaker, og trekker frem forskjellen mellom de rapporterte tallene nå og i to undersøkelser gjennomført før metoo-kampanjen startet sist høst.


– Vår undersøkelse viste at 30.000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en student eller ansatt, sier Beldo, som mener mørketallene er enorme.

En rapport fra Universitetet i Agder viste at 1 prosent av alle studenter hadde opplevd seksuell trakassering fra ansatte og 8 prosent hadde opplevd fra andre studenter.

 – Dette viser at mørketallene er enorme, sier Beldo.