De nye studieplassene skal trappes opp over to år, og fra og med 2020 legges det til rette for totalt 1 276 studieplasser på fagskolene.

Det er i dag om lag 15 000 fagskolestudenter i Norge, og satsingen utgjør dermed en betydelig utvidelse av tilbudet på fagskolene.

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, med den kompetansen næringslivet etterspør. Derfor, styrker vi fagskolene med 638 nye studieplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

Økt studietilbud

De nye studieplassene skal særlig øke tilbudet innenfor helsefagene og de tekniske fagene. Tilskuddet til 638 nye studieplasser er varige midler, som blir liggende i tilskuddsrammen til hver enkelt fylkeskommune fremover. 

Fagskoleutdanningene er utviklet i nært samarbeid med næringslivet, og er derfor svært yrkesrettede. Dette gir studentene verdifull og praktisk kunnskap de raskt kan ta i bruk i arbeidslivet, forklarer Jan Tore Sanner.

Fagskolene tilbyr både grunnutdanning, videreutdanning og påfyll for voksne som ønsker å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. Jeg håper mange søker på de nye plassene, oppfordrer kunnskaps- og integreringsministeren.

Kunnskapsdepartementet gir også 35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene i 2018. Både private og offentlige fagskoler kan søke om disse midlene.

Søknadsfristen er 18. mai.