(StudentTorget.no)

På Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte i Tønsberg denne helgen ble Håkon Randgaard Mikalsen, som til vanlig studerer ved Universitetet i Bergen, valgt til ny leder av NSO. Han skal lede det nye arbeidsutvalget i NSO som tiltrer 1. juli 2018.

– Studentbevegelsen skal ikke finne seg i at studenters rettigheter blir svekket, men være en offensiv kraft for en bedre studenthverdag. Jeg skal sammen med norske studenter gi klare prioriteringer og gi konkrete svar til storting og regjering, sier den nyvalgte lederen i NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

Randgaard Mikalsen er ikke helt uten lederefaring fra før av. Det siste året har han vært leder av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Nå får han jobben med å lede landets største studentorganisasjon, og trekker frem studentøkonomi som en av de sakene han vil sette fokus på i det kommende året.

– I dag er det ni av ti studenter som sier de er avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller oppsparte midler. Det viser at vi trenger et stort løft for å bedre studentøkonomien, sier Mikalsen til Studvest.

 

Vil halvere visumavgift

På landsmøtet, som ble holdt på Quality Hotel i Tønsberg, vedtok NSO blant annet at visumavgiften for internasjonale studenter bør halveres, og at det skal være mulig å få visum for flere år for internasjonale studenter på gradsprogram. NSO ønsker også at underholdskravet fjernes, og at det må bli lettere for utenlandske studenter å jobbe ved siden av studiene.

– Jeg er stolt over de viktige vedtakene vi i studentbevegelsen har gjort denne helgen. Nå begynner arbeidet, og sammen med student-Norge skal vi kjempe for studentenes saker hver dag i den kommende perioden, sier den nyvalgte lederen i NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

 

NSOs arbeidsutvalg 2018/19:

Leder: Håkon Randgaard Mikalsen
Alder: 26 år
Studerer ved UiB – Universitetet i Bergen og kommer fra Hamar

Nestleder: Marte Øien
Alder: 27 år
Studerer ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og kommer fra Ålesund

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Eigil Hole Lønning
Alder: 28 år
Studerer ved HVL – Høgskolen på Vestlandet og kommer fra Osterøy

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Sofie Carlsen Bergstrøm
Alder: 24 år
Studerer ved HINN – Høgskolen i Innlandet på Lillehammer og kommer fra Nesodden

Velferds- og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
Alder: 24 år
Studerer ved MF – Det teologiske menighetsfakultet og kommer fra Eidsberg i Østfold

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg
Alder: 30 år
Studert ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og kommer fra Haugesund