(StudentTorget.no):

Oppgraderingen av undervisningslokalene skal legge bedre til rette for nye undervisningsformer, mer læring og et godt psykososialt miljø for studentene, opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

– Universiteter og høgskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer, og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad. Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning. Derfor øker vi bevilgningene fra 75 millioner i fjor til 161 millioner kroner til oppgraderinger i 2019, sier Nybø.

 

BILDESERIE: Slik blir Norges største universitetsbygg

 

Skal komme studentene til gode

Pengene er fordelt i to potter. Universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg får 136 millioner, imens 25 millioner skal gå til utdanningsinstitusjoner som leier lokaler av Statsbygg.

 

Det er første gang universiteter og høyskoler som leier lokaler på denne måten får penger gjennom denne ordningen. Frem til nå har kun universitetene og høgskolene som forvalter sine egne bygg hatt mulighet til å søke om penger til oppgradering av undervisningslokaler. Nå endres altså dette, samtidig som at tilskuddet økes med 86 millioner kroner i 2019.


 

– Vi har fått mange søknader om gode og innovative prosjekter som skal komme studentene til gode. For eksempel får Universitetet i Stavanger penger til å bygge om et eldre skolebygg til skaperverksted og barnehagelaboratorium for lærerutdanningene. NTNU Gjøvik vil utvikle et operasjonssenter som skal brukes til å teste virksomheter og personer for realistiske hendelser knyttet til cyberangrep, sier Nybø.

 

LES OGSÅ: Disse byene får nye studentboliger

 

– God miljøøkonomi

Siden institusjonene bidrar med egne penger i tillegg til de 161 millioner kronene som nå deles ut, vil dette totalt gi oppgradering til sammen 415 millioner kroner. Siden ordningen ble innført i 2015 vil den, sammen med institusjonenes egeninnsats og med årets tildeling, samlet ha bidratt til oppgradering i sektoren for over 1,8 milliarder kroner.

 

Denne typen oppgraderinger har også et miljøaspekt, påpeker Nybø.

 

– Det er god miljøøkonomi å legge opp til ny og bedre bruk av lokaler vi allerede har, fremfor å bygge nytt. Ved å gjøre dette får institusjonene brukt lokalene mer og bedre. Jeg håper vi kan legge enda mer vekt på miljø- og klimatiltak i neste års utlysninger, sier hun.


 

LES OGSÅ: – En offensiv langtidsplan for et bærekraftig samfunn

 

Disse får støtte i 2019:

Tildeling til prosjekter ved selvforvaltetende institusjoner:

Institusjon Prosjekt Tildelte midler (mill. kroner)
NMBU KA-bygningen, Campus Ås 30
UiO Svein Rosselands hus 30
UiB Ulrike Pihl hus 30
UiT Naturfagsbygget 30
NTNU Campus Gløshaugen 16
SUM: 136

 

Tildeling til prosjekter i lokaler i statens husleieordning (gjennom Statsbygg):

Institusjon Prosjekt Tildelte midler (mill. kroner)
HiMolde Vrimleareal Bygg A og B  2,5
UiS Tilpasning av lokaler for forskningsbasert undervisning,4 delprosjekter 6
HiVolda Veksel-Strøm. Ombygging av auditorium 3
Læringsareal for digital sikkerhet (NCR) - Campus Gjøvik 8
UiA Senter for læring og undervisning, Campus Kristiansand 5,5
SUM: 25

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet