Regjeringen oppretter 100 nye studieplasser. Dette kom frem i det reviderte nasjonalbudsjettet, tirsdag 14. mai 2019.

De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. Samtidig, har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding tirsdag.

Totalt, er det satt av nesten 26 millioner kroner til de nye studieplassene.

De 100 nye studieplassene vurderes blant annet å rettes inn som et tiltak mot desentraliserte studietilbud, og utvalgte fagretninger.

Sammen med de 207 studieplassene i ordinært budsjett, har regjeringen tildelt midler til over 300 nye studieplasser i 2019.

Siden 2014, innebærer regjeringens satsing på studieplasser at opptakskapasiteten nå er over 4600 plasser høyere (Kunnskapsdepartementet).

I april 2019, søkte 138 732 personer studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette var en nedgang i søkere på -2,3 % fra 2018, og utgjør hele 3272 færre søkere enn i fjor (Samordna opptak).

 

Vil ha flere grunnskolelærere

Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på rekruttering av flere lærere.

Tiltakene skal rettes mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanning 1-7, og til å øke rekrutteringen av menn og personer med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene.

Antall førstevalgssøkere til lærerutdanningen økte i 2019 med 1 %, noe som utgjorde 135 flere søkere enn i 2018. Sammenlignet med i fjor, hvor antallet søkere til lærerutdanning økte med 15 %, eller 1753 førstevalgssøkere, var dette en liten økning.

Antallet som søkte grunnskolelærerutdanning 1-7 sank med -0,8 %. Dette tilsvarer 20 færre førstevalgssøkere enn i fjor.

Flere kvinner enn menn velger fortsatt lærerutdanning. I år, økte andelen kvinner som søkte lærerutdanning med 3 %, samtidig sank antallet menn som søkte lærerutdanning med -2,9 % (Samordna opptak).