En islamsk studentforening, som holder til ved Høyskolen i Oslo, skaper debatt rundt sin praksis.

– Vi er klare på at de må følge norsk lov, men vi må tillate studentforeninger å stå for saker som ikke vi står for. Dette er forøvrig ikke noe som skjer i høyskolens regi.

Det sier rektor ved Høyskolen i Oslo, Sissel Østberg til NRK etter at VG i dag slår opp saken om studentforeningen Islam Net, som leier et rom på høyskolen hver fredag, hvor omstridte imamer flys inn for å holde foredrag. Flere av disse er kjent for blant annet å støtte dødsstraff for frafalne muslimer, og hevder at USA selv sto bak terrorangrepene 11. september 2001.

Foreningen «Islam Net» sier de har som formål «å oppklare misoppfatninger om islam» ved hjelp av indremisjon blant muslimer, og å omvende ikke-muslimer til en konservativ tolkning av islam.

Det har vakt oppsikt at foreningen tidligere har forsvart menns rett til å slå sin egen kone på en tre dager lang konferanse i Oslo.

 

Får fortsette ved skolen

Rektor Sissel Østberg innrømmer i intervju med NRK at virksomheten er uheldig for skolen, men vil ikke stenge noen ute. Hun ønsker imidlertid ikke å bli assosiert med holdningene, og oppfordrer gruppen til å legge frem dokumentasjon for deres ståsted.

– Vi er enige med styret i den nasjonale foreningen Islam Net og Islam Net Student i Oslo at det må gjøres klart hva som er studentforeningens holdninger og hva som er den nasjonale foreningen sine.

Uenig i Høyskolens vurdering om å la studentforeningen forbli på skolen er leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen (Ap), hun synes ikke misjonering hører hjemme på en høyskole.

Jeg syns ikke det er greit at det foregår misjonsvirksomhet i lokalene til en høyskole. Det er fri religionsutøvelse i dette landet, men det bør ikke skje på denne i måten, sier Aasen. 


 

Utestengt fra moskémiljøet

Den norskfødte byggingeniørstudenten Fahad Qureshi fra Lørenskog, er oppført som daglig leder både for den nasjonale foreningen Islam Net og Islam Net Student i Oslo.

Foreningen har skapt bekymring også hos det muslimske miljøet i Norge, og er utestengt fra det etablerte moskemiljøet i hovedstaden.

Ifølge VG, er politiets sikkerhetstjeneste kjent med miljøet som er knyttet til foreningen.

Rektor Østberg er imidlertid ikke merkverdig bekymret for hvorvidt et ekstremt islamsk miljø kan oppstå ved skolen.

Vi vet ikke hvor ekstrem foreningen faktisk er. Det vi vet er at gjesteforeleserne ofte står for ekstreme synspunkter. Studentene trenger ikke nødvendigvis stå for det samme, sier Østberg til NRK.

Kilde: NRK, VG, NTB