Norge vil ikke være med på Europas satsning for å utveksle kinesiske og indiske studenter og forskere.

Norske myndigheter fokuserer på viktigheten av å ha et tett samarbeid med både India og Kina, som begge er store aktører innenfor økonomi, utdanning og forskning.

Likevel, velger norsk regjering å avstå fra EUs utvekslingsprogram med land utenfor Europa.

Vi vet nesten ingenting om Kina. Det må vi gjøre noe med. Vi kan ikke bare komme dit og opprette et eksportkontor, sier næringsminister Trond Giske til Dagsavisen.

 

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus har eksistert siden 2004 og er EUs flaggskip innen høyere utdanning. Andre runde av programmet løper fra 2009 til 2013. Erasmus Mundus består av tre tiltaksomårder. Norge deltar i del 1 og 3, men ikke i del 2.

 

✔ Tiltak 1: Master- og doktorgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom minst tre europeiske institusjoner i EU/EØS-området.

✔ Tiltak 2: Partnerskap mellom minimum fem institusjoner fra minst tre europeiske land samt et antall institusjoner fra spesifiserte tredje land eller geografiske områder.
Dette skal legge til rette for utveksling av kunnskap og kompetanse gjennom mobilitet av studenter og faglig ansatte på alle nivåer, dvs fra bachelor til postdoktor. Tiltak 2 ble en del av Erasmus Mundus i 2009.

✔ Tiltak 3: Tiltak for å promotere europeisk høyere utdanning.

 

Kilde: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).

 

Viktige land

EUs største utvekslingsprogram for høyere utdanning, Erasmus-Mundus, har utveksling av studenter og forskere med land utenfor EØS-området som en av sine fremste prioriteringer.

Fordi Norge vil stå utenfor programmets forslag om å utveksle også utenfor Europa, har universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim måttet takke nei til å søke på EUs utvekslingsprogrammer med universiteter i Kina, India, Sør-Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten.

Høyres forskningspolitiske talsmann, Henning Warloe mener dette hindrer Norge i å følge med i den globale utviklingen.

Kina og India tar sjumilsskritt innenfor forskning og utdanning. Hvis vi skal henge med internasjonalt, må vi være med der det skjer, sier han.


 

Kvalitetesstemplet program

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad ved Universitetet i Oslo (UiO) er enig og forstår ikke hvorfor Norge sier nei EU-satsingen:

Norske myndigheter og næringslivet oppfordrer oss jo til å styrke samarbeidet med land som Kina og India.

Haustad påpeker overfor Dagsavisen muligheten et slikt samarbeid gir til å rekruttere kunnskapsrike mennesker til norske utdanningsinstitusjoner.

Erasmus Mundus har høy prestisje, det har et kvalitetsstempel, og det tiltrekker seg de beste miljøene i India, Kina og Europa. Våre potensielle partnere kan stille seg spørsmålet om hvorfor vi ikke er med, avslutter han.

Kilde: Dagsavisen