Vikarer jobber best når de blir behandlet bra, men helst ønsker de fast jobb, skriver E24.

Midlertidig ansatt:

✔En midlertidig ansettelse forutsetter at arbeidsforholdet avtales for et bestemt oppdrag eller for en bestemt tidsperidoe, for eksempel sesongarbeid, ekstrahjelp, prosjektarbeid og vikariater.

✔Hvis arbeidstakeren har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år sammenhengende, har man krav på fast ansettelse.

Kilde: Arbeidstilsynet

De er uvurderlige i norske bedrifter, og mange av dem har bedre utdanning enn fast ansatte i samme firma.

I høst har media trukket frem flere eksempler hvor  vikarer blir dårlig behandlet, og LO mener situasjonen er blitt forverret.

- Det har blitt mye verre de siste årene. Det er fordi de har blitt flere, og at de står svakt. Samtidig har arbeidsgiverne blitt mer kyniske og bemanningsbransjen større, sier Knut Bodding, leder i LOs forhandlingsutvalg til E24.

Han mener det foregår klare brudd på arbeidsmiljøloven og at flere arbeidsgivere misbruker den ved å bruke vikarer i stedet for å ansette fast.

- Vi vet om bedrifter hvor mer enn halvparten har midlertidig kontrakt. Det er det som er problemet i Norge.

 

Yter mer

- Vikaren yter best når han eller hun føler seg støttet av sin egen organisasjon, sin nærmeste leder, kolleger og klientorganisasjon. Hvis vikaren føler seg investert i, så ønsker vedkommende å yte mer, sier doktorgradsstudent på BI Robert Buch til E24.

Sammen med medstudentene på Anders Dysvik og Bård Kuvaas har han presentert et studie som tar for seg vikarens rolle i arbeidslivet. I likhet med tidligere undersøkelser viser den at vikarer helt klart er viktige for bedriftene.

- Noen studier viser at i visse tilfeller, når alle kravene oppfylles, så kan de arbeidere hardere enn fast ansatte, og prestere på like høyt og noen ganger høyere nivå.

Kilde: E24