(StudentTorget.no):

De nye fastrentesatsene, som gjelder fra 1. mars, er på 1,677 prosent for binding i tre år, 2,021 prosent for fem år og 2,677 prosent for ti år.
 
– Dette er de laveste fastrentene noensinne, uansett bindingstid. Den laveste renten i Lånekassens historie før dette var 1,933 prosent, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.      
 
Tre års fastrente synker med 0,256 prosentpoeng, femårsrenta synker med 0,206 prosentpoeng, mens ti års fastrente går ned med 0,234 prosentpoeng. Flytende rente fra 1. mars er på 1,933 prosent.
 
– De som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar. Kundene søker om fastrente på lanekassen.no, sier Herstad.
487 200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 146 000 har fast rente. Studielånsrenten fastsettes seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
 
I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en ny modell for fastsettelsen av renten i Lånekassen, Statens pensjonskasse og Husbanken. Den nye modellen i Lånekassen vil gjelde fra 1. mars 2016 for både fast og flytende rente.
 
– Mens renten i Lånekassen siden 2004 har vært basert på renteobservasjoner på Oslo Børs, er grunnlaget nå gjennomsnittet av de beste tilbudene om boliglån i markedet, sier Herstad.
 
Gjennomsnittet av de beste boliglånsrentene danner renten som kalles basisrenten. Fra basisrenten gjøres det et fradrag på 0,5 prosentpoeng. Den nye rentemodellen baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet til å rapportere inn til Finansportalen.