(StudentTorget.no):

Den flytende renta på studielånet vil være 2,168 prosent fra 1. november.

 

– Tre års og ti års fastrente synker med 0,05 prosentpoeng, mens femårsrenta synker med 0,03 prosentpoeng, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

 

Bindingstid 10-17. oktober

Hvis du ønsker å binde renta fra 1. november, kan du gjøre det i perioden 10.–17. oktober. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no. 558 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 63 200 har fastrente. Men ikke alle med flytende rente kan binde renta.

 

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.

 

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente.

 

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.