(StudentTorget.no):


Fra 1. mars vil rentene i Lånekassen være 2,168 prosent for flytende, 2,159 prosent for tre års bindingstid, 2,433 prosent for fem år og 2,969 prosent for ti år.

 

– Tre års og ti års fastrente synker med henholdsvis 0,01 og 0,04 prosentpoeng, mens femårsrenta forblir uendret, forteller Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

 

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no. 604 500 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 61 700 har fastrente. Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta.

 

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.