(StudentTorget.no):

I vedtaket om statsbudsjettet for 2016 ble det bestemt å innføre 11 måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020. Første uke ble innfaset i juni 2017, og tilsvarte ca. 2.600 kroner i økt støtte for den enkelte student. Den andre uken ble faset inn 15. juni 2018, og studentene fikk utbetalt drøyt 2.650 kroner mer enn i 2017. Støtten betales dermed ut for ti og en halv måned i år. 

 

– Dette er viktig for studentvelferden. De fleste studenter har undervisning og eksamen også i juni. Konsekvensen tidligere var at de måtte jobbe ekstra hardt midt i den viktigste eksamenstiden, eller får støtte fra foreldre. Det slo urettferdig ut. Alle skal ha mulighet til å utdanne seg, uavhengig av familiens økonomi, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

I studieåret 2018/19 vil en tilsvarende sum bli lagt til i studiestøtten som utbetales i juni, før opptrappingen til 11 måneders studiestøtte er fullført det påfølgende studieåret.

 

– Steg to er fullført. Dette har vi jobbet for lenge og i år vil alle studenter ha en mye bedre eksamenstid med mer tid til studier. Til neste år er vi endelig i mål med 11 måneders studiestøtte og vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet til NSO og prioritert studentene, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Mats Beldo


 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i inn- og utland

 

Regjeringen har i alle sine budsjetter økt studiestøtten utover prisvekst, og på den måten styrket studentenes kjøpekraft. Totalt innebærer økt studiestøtte utover prisvekst og innfasingen av 11 måneders studiestøtte at studentene har 8.800 kroner mer å rutte med i 2017/18 enn i studieåret 2016/17.

 

– Dette betyr at de kan konsentrere seg mer om studier og mindre om for eksempel deltidsjobben, sier Nybø.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge