(StudentTorget.no):

Alle tre satsene går ned med henholdsvis 0,010 prosent, 0,020 prosent og 0,058 prosent. Den flytende renten vil være 2,139 prosent fra samme tidspunkt.

 

– Det er mange som lurer på om de skal binde renten. Det må kundene selv avgjøre basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å binde, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.


Av tilbakebetalerne i Lånekassen er det 639 624 som har flytende rente på studielånet sitt, og 51 595 har fastrente.


Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar. Alle som skal søke om fast rente, gjør det på Dine sider på lanekassen.no.

 

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette beregningsgrunnlaget gjelder både flytende og fast rente i Lånekassen.


 

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen. Modellen baserer seg på data som bankene er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Finansportalen er en nettjeneste fra Forbrukerrådet som presenterer bank-, forsikrings- og investeringstilbud fra banker og forsikringsselskaper.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge