(StudentTorget.no):

I dag har 645.000 av Lånekassens tilbakebetalere flytende rente på studielånet, mens 50.000 har fast rente. Det vil si at over 90 prosent av kundemassen har valgt flytende rente.

 

– Det er opp til hver enkelt om man ønsker å binde renten, basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å beholde flytende rente. Å binde renten kan ses på som en forsikring, da det vil gi en forutsigbar økonomi de neste tre, fem eller ti årene, sier Lånekassens administrerende direktør Nina Schanke Funnemark.

 

Hvis du ønsker å binde renten med dagens satser, kan det gjøres frem til 17. april. Da vil rentesatsene være 2,462 prosent, 2,784 prosent og 3,241 prosent for henholdsvis tre, fem og ti års binding. Samtidig vil den flytende renten i Lånekassen være 2,168 prosent.

 

LES OGSÅ: Dette må studenter sjekke i skattemeldingen

 

Færre vil binde renten

Lånekassen har den siste tiden observert en nedgang i interessen fra kunder som ønsker å binde renten, fra et allerede lavt nivå.

 

– Vi ser tendenser til at det er størst interesse for å binde renten når fastrentene er lave i forhold til den flytende, og gjerne når flytende rente ligger over fast. Dette så vi sist i februar 2015, da 16 000 kunder bandt renten, sier Funnemark.

 

LES OGSÅ: Holder dagens nivå på studiestøtten?

 

Markedsstyrt rente

Administrerende direktør i Lånekassen Nina Schanke Funnemark.

FOTO: Karianne Nygård

Renten i Lånekassen er markedsstyrt, og fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Den 21. mars satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, noe som har medført at flere banker har økt rentene på sine boliglån. Hvordan rentejusteringene i Lånekassen vil være i fremtiden vil altså påvirkes av den generelle renteutviklingen i det norske markedet.


 

– Vi anbefaler alle våre kunder å følge med på den generelle renteutviklingen, da både markedsrenten og studielånsrenten følger utviklingen av styringsrenten satt av Norges Bank. Grunnet måten renten i Lånekassen fastsettes på, endrer studielånsrenten seg noe senere enn renten i bank, både ved opp- og nedgang, sier Funnemark.

 

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Fastsettingen av fastrenter for 3, 5 eller 10 år er som nevnt basert på observasjoner av priser på boliglån med fast rente i henholdsvis 3, 5 eller 10 år. For fastrentene er observasjonsperioden på én måned, med én måneds opphold før virkedato. Fastrentene som er gjeldende fra mai er derfor basert på observasjoner fra mars.

 

Om å binde renten i Lånekassen:
  • Ikke alle med flytende rente kan binde renten.
  • Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten.
  • Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
  • Kunder kan søke om fast rente på Dine Sider.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge