(StudentTorget.no):

I forrige uke informerte Lånekassen om at differansen mellom flytende rente og de tre fastrentesatsene ville bli historisk liten fra 1. november.

 

Til tross for de unormalt gunstige satsene, er det svært få som har benyttet muligheten til å binde renten. Onsdag morgen var det knappe 380 Lånekassekunder som hadde søkt om fastrente til tilbudet som gjelder fra 1. november. 

 

Fristen for å binde renten går ut natt til fredag 18. oktober. 

 

Minimal differanse

Fra 1. november går tre, fem og ti års fastrente ned med henholdsvis 0,039, 0,117 og 0,419 prosentpoeng sammenliknet med i dag. Da vil fastrentene være kun 2,482 prosent for tre års bindingstid, 2,579 prosent for fem år og 2,570 prosent for ti års bindingstid. Til sammenligning vil den flytende studielånsrenten være på 2,472 prosent.

 

Det vil si at forskjellen mellom flytende rente og fastrentene med tre, fem og ti års bindingstid blir nå på henholdsvis 0,010, 0,107 og 0,098 prosentpoeng. Årsaken til utjevningen er at alle fastrentene synker, mens flytende rente går noe opp.

 

– Det er verdt å merke seg at tiårsrenten blir lavere enn femårsrenten, som er første gang det skjer. I tillegg går tiårsrenten ned med over 0,4 prosentpoeng – det er lenge siden vi har hatt en så stor nedgang på tiårsrenten, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.


 

LES OGSÅ: Trapper opp til 11 måneders studiestøtte

 

Økonomisk forutsigbarhet

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

 

Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta, forklarer Funnemark. Men dersom økonomisk forutsigbarhet er viktig for deg, kan det å binde renten være trygt.

 

– Det er selvfølgelig gledelig å kunne tilby lån til utdanning med lave renter. Det er likevel greit å minne om at lånet skal tilbakebetales – vi er opptatt av at kundene skal ha bevissthet rundt både nåværende og fremtidig økonomi, sier Funnemark.

 

LES OGSÅ: Slik får du studiestøtten til å vare ut semesteret

 

Historisk perspektiv på fastrentene

Frem til sommeren 1999 var det kun mulig å ha flytende rente på studielånet. Fra juli 1999 kunne kundene binde renten for tre år. Fra juli 2002 ble dette utvidet slik at kundene også kunne velge å binde renten for fem år, og fra januar 2008 ble det mulig å velge ti års fastrente i Lånekassen.

 

– Det er elleve år siden vi innførte fire rentealternativer for studielån i Lånekassen. Dette er det jevneste nivået mellom flytende rente og fastrentene vi har sett så langt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.


Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjøre det på Dine sider på lanekassen.no.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge