Nær 600.000 voksne i alderen 25–66 år har per i dag ikke fullført videregående opplæring. For voksne, som ofte har større økonomiske forpliktelser som boliglån og forsørgeransvar, er økonomi en viktig faktor når valg om utdanning skal tas.

I fjor fikk 12.500 over 25 år støtte fra Lånekassen til videregående opplæring. Med økt støtte og mer fleksible ordninger fra i høst av, er målet at flere voksne kan fullføre. Fristen for å søke videregående opplæring for neste studieår nærmer seg.

– Lånekassen vil bidra til at flest mulig fullfører videregående opplæring, og slik får et godt utgangspunkt for arbeidslivet og for livslang læring, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

 

Mer fleksibelt med nye regler

Voksne som ønsker å ta videregående opplæring kan, i likhet med studenter i høyere utdanning, få basisstøtte – for fulltidsutdanning tilsvarer det i dag inntil 110.200 kroner per studieår. I tillegg kan de ha rett på andre stipend, som forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend.


 

  • Fra neste studieår gir nye regler mer i støtte og større fleksibilitet for voksne:
  • Du kan søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres, mot 45 år før. I tillegg heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt, fra 65 til 70 år.
  • Kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få støtte fjernes. Det betyr at du også kan få støtte om du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.

 

Er du 30 år eller eldre og skal ta videregående opplæring, kan du også ha rett på et tilleggslån på opptil 50.000 kroner for hvert studieår og 100.000 kroner totalt i løpet av årene med videregående opplæring. Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du få tilleggslån på inntil 50.000 kr per studieår og 100.000 kroner totalt. Det er for øvrig satt et tak på til sammen 100.000 kroner i samlede tilleggslån.

De nye ordningene gjelder også for studenter i høyere utdanning, men i høyere utdanning er tilleggslånet på inntil 100.000 kroner i året og maks 200.000 kroner totalt.

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang sosialt

 

– Lånekassen har vært mindre tilpasset voksne

– Vi må gjøre det enklere for voksne med familie, hund og stasjonsvogn å ta utdanning enten de trenger videregående opplæring eller videreutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Lånekassen har vært veldig godt tilpasset unge heltidsstudenter, men har vært mindre tilpasset voksne. Det gjør vi noe med nå. Jeg håper og tror dette bidrar til at flere får kvalifisert seg for morgendagens arbeidsliv.

Kompetanse Norge jobber for å stimulere voksne til opplæring og utdanning.

– Tilbudet av etter- og videreutdanning bør bli bedre og mer fleksibelt, og samtidig slik at også de som har økonomiske forpliktelser som huslån og forsørgerbyrde, kan delta, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Les om støtte til videregående opplæring for voksne fra høsten på lanekassen.no her.

Kilde: Pressemelding Lånekassen