(StudentTorget.no):

Torsdag 26. mars kom regjeringens økonomiske tiltak for studenter som nå står uten jobb grunnet koronakrisen. Her er de viktigste nye tiltakene:

  • Studentene vil få utbetalt resten av lånet og stipendet for hele semesteret den 15. april. For studenter som mottar basisstøtte, og har fullt lån og stipend, utgjør dette 27.550 kroner til sammen.

  • Studenter som har mistet inntekten eller deltidsjobben sin grunnet koronavirus, kan ta opp 26.000 kr ekstra i lån hos Lånekassen.

  • Studenter kan søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til den 15. april.

 

Er du under utdanning, og mottar støtte fra Lånekassen, kan du ikke motta dagpenger fra NAV. Det har derfor vært behov for å finne en løsning for studenter som har mistet inntekten sin, da mange er helt avhengige av denne inntekten for å kunne betale husleie og dekke andre utgifter.

 

Ekstra lån for studenter som har mistet inntekten sin

De gjenstående utbetalingene for semesteret, for studenter som mottar basisstøtte og har fullt lån og stipend, er som følger: 8265 kroner for april, 8265 kroner for mai og 11 020 kroner for juni. Alle disse blir nå utbetalt i april, og utgjør til sammen 27.550 kr.

– Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med. Om tre uker vil landets studenter på fagskoler, høyskoler og universiteter med fullt lån og stipend få 27.550 kroner inn på konto, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding torsdag.

– I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår jeg har skapt usikkerhet for mange. Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å hjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier Asheim.

Studenter som har mistet deltidsjobben sin grunnet koronavirus, kan ta opp 26.000 kr ekstra i lån.

– Når studentene søker må de bekrefte at de har mistet inntekt og har behov for lånet. Ordningen bygger på stor grad av tillit med egenrapportering, men Lånekassen vil følge opp med ordinær kontroll. Lånekassen jobber med å få på plass den tekniske løsningen og det vil være mulig å søke i mai, sier Asheim.


 

Uakseptabelt at arbeidstakere forskjellsbehandles

– Vi syns det er uakseptabelt at arbeidstakere forskjellsbehandles. Studenter med deltidsjobb, som er permitterte, må få støtte i from av stipend, og ikke en større gjeldsbyrde, sier Marte Øien, leder i Norsk student organisasjon (NSO), til StudentTorget.

 

 

 

– Vi har hele tiden vært tydelige ovenfor storting og regjering at studenter som er arbeidstakere må behandles likt som andre arbeidstakere i Norge.

Studenter med deltidsjobb, som mottar støtte fra Lånekassen, har i dag ikke rett på dagpenger.

– Vi jobbet først for at studentene skulle ha rett på dagpenger, men så var begrunnelsen for en midlertidig ordning gjennom Lånekassen at det er ikke bare er studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og at belastningen på NAV ville bli for stor. Dette har vi vist forståelse for, så lenge det ville bli opprettet en støtteordning som ivaretar studentene fremover.

Ordningen som regjeringen nå foreslår mener NSO ikke er god nok.

– Vi ønsker at studentene skal få støtten i form av stipend, ikke et lån, avslutter Øien.