(StudentTorget.no):

 

– Jeg er glad for at vi fikk på plass denne løsningen. Det vil gjøre at studenter som har blitt permittert fra deltidsjobb og mistet biinntekt som følge av koronautbruddet, har penger til utgifter som bo- og levekostnader nå – det hjelper på likviditetsbehovet på kort sikt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

 

 

LES OGSÅ: Jørgen og Tommi er interns i Kongsberg Gruppen

 

Fordeles over tre dager

Alle studenter og elever med utbetalinger i april, mai og juni, vil få disse utbetalingene denne uken. For en fulltidsstudent med 11 måneder studiestøtte tilsvarer det 27.550 kroner utbetalt denne uken. Kundene vil få utbetalingen fordelt over tre dager – de fleste vil få tre utbetalinger.

 

– For å kunne få pengene ut på en rask og sikker måte, er vi avhengig av å fordele utbetalingene over tre dager, sier Funnemark.

 

I alt vil 267.000 kunder få en utbetaling fra Lånekassen denne uken, og det utbetales til sammen 5,6 milliarder kroner.

 

LES OGSÅ: Nye fastrenter i Lånekassen

 

Utvidet søknadsfrist

Forskuttert utbetaling kommer i tillegg til at Lånekassen utvidet søknadsfristen til 15. april. Med to dager igjen av søknadsfristen, har 8.200 benyttet seg av muligheten til å søke etter at søknaden ble åpnet igjen.


 

 – Utvidet frist gir studenter som ikke hadde søkt om støtte innen den ordinære fristen, muligheten til å søke. I tillegg kan studenter som ikke har søkt om maksimal støtte, søke om det hvis de ønsker, sier Funnemark.

 

Regjeringen har også vedtatt at studenter som har mistet deltidsjobb og biinntekt som følge av koronautbruddet, kan søke om et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner. For å få lånet kreves det at studentene kan bekrefte tapt inntekt på grunn av koronakrisen i forkant, samt at de må kunne dokumentere dette i ettertid. Studentene kan søke om dette lånet fra mai.

 

LES OGSÅ: Slik får du praktisk erfaring

 

Utvidet mulighet til betalingsutsettelse for de som betaler på studielånet

For å hjelpe de som betaler på studielånet som er i en vanskelig økonomisk situasjon, utvides muligheten for betalingsutsettelse i Lånekassen.

 

Lånekassens kunder kan utsette innbetalingen til Lånekassen i koronalovens virkeperiode, uten at de bruker av kvoten på 36 måneder. 

 

– Svært mange av Lånekassens kunder har benyttet muligheten til å søke om betalingsutsettelse siden midten av mars. Vi så et nytt hopp etter at det ble kjent at man kunne få ekstra utsettelser i koronaperioden, sier Funnemark.


 

Fra 12. mars har det kommet inn over tre ganger så mange søknader om betalingsutsettelse sammenliknet med samme periode i fjor – 67.000 søknader siden 12. mars i år, mot 19.000 i samme periode i fjor.

 

Kilde: Pressemelding, Lånekassen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger