(StudentTorget.no):

Det har tidligere blitt vedtatt at studenter som har mistet inntekten sin, helt eller delvis, kan søke om et tilleggslån fra Lånekassen. Tilleggslånet tilbys studenter som har hatt en nedgang i inntekten sin mellom 1. mars og 15. juni 2020. Dette gjelder for eksempel studenter som har mistet deltidsjobben, sommerjobben, eller har blitt helt eller delvis permittert.

For å få tilleggslånet må du være student, og ha rett til å få lån eller stipend fra Lånekassen etter den 1. mars 2020.

Tilleggslånet er på 26.000 kroner, og de som søker om og får innvilget lånet, mottar hele lånet. Det er ikke mulig å søke om deler av dette. Du kan få 26.000 kroner, uavhengig av om du bor borte eller hjemme, studerer på deltid eller fulltid.

 

Så mye av lånet kan bli omgjort til stipend

Av de 26.000 kronene du får i tilleggslån, kan 8000 kroner bli omgjort til stipend.

For å få deler av lånet omgjort til stipend, må du kunne bevise tap av inntekt som skyldes koronasituasjonen. Dette kan for eksempel være bevis på at du har vært permittert, hatt en mindre stillingsprosent eller mistet deltidsjobben din. Du trenger ikke sende inn dette med søknaden, men du kan bli bedt om å vise dette senere, for å få deler av lånet omgjort til stipend.

Grunnet koronasituasjonen har mange studenter flyttet hjem til foreldrene sine, da det har vært vanskelig å betale leie eller å bo helt alene. Du kan derfor få 8000 kroner omgjort til stipend, selv om du bor hjemme. Vanligvis må du bo borte for å ha rett på å få lån omgjort til stipend.


 

Slik søker du på tilleggslånet

Lånekassen sender ut søknaden puljevis fra den 12. mai 2020. Du vil få en e-post fra Lånekassen når søknaden er klar, og alle som kvalifiserer for lånet mottar denne e-posten.

Fristen for å søke om tilleggslån er den 15. juni 2020, og gjøres via «Dine sider» på Lånekassens hjemmesider.

De fleste studenter får pengene på konto ett par dager etter at de har signert søknaden. Enkelte av søkerne som får innvilget tilleggslånet, får derimot ikke hele tilleggslånet utbetalt på én gang. Resten av tilleggslånet vil da bli utbetalt til vanlig tidspunkt i mai eller juni. Utbetalingene fra Lånekassen kommer normalt den 15. hver måned.

Du finner utbetalingsplanen din på «Dine sider» på Lånekassen sine hjemmesider, og her kan du se om du skal få deler av eller hele lånet utbetalt med en gang.

Kilder: Lånekassen