(StudentTorget.no):

 

Skal du studere til høsten? Har du fått tilbud om studieplass ved et universitet eller en høyskole? Da kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen allerede nå!

 

Studier ved alle universiteter og godkjente høgskoler gir rett til støtte fra Lånekassen i inntil 8 år. Du søker ved å logge inn på «Dine sider» på lanekassen.no. Før du kan søke, må du ha fått studieplass.

 

Fullfører du videregående nå til sommeren, må du vente til du har fått studieplass før du kan søke. Fristen for å søke lån og stipend er 15. november for hele året eller bare høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret.

 

Søk lån nå for å få penger til skolestart

– De aller fleste søknader behandles automatisk og i løpet av ett døgn, men mer kompliserte saker tar lengre tid. Vårt tips er å søke så tidlig som mulig, og søker du allerede nå, har du penger til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.  

Fulltidsstudenter kan få 123 519 kroner i basislån studieåret 2020–2021. Inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, har inntekt og formue under de fastsatte beløpsgrensene, og består utdanningen din.


 

I tillegg kan du ha rett på andre typer lån og stipend fra Lånekassen. Disse kan du lese mer om her.

 

LES OGSÅ: Rekordhøye søkertall til høyere utdanning

 

Så mye kan du få

Fulltidsstudenter kan få 123 519 kroner i basislån studieåret 2020–2021. Hele 49 408 kr kan bli omgjort til stipend, hvis du består eksamen og graden din, ikke bor med foreldrene dine, og har inntekt og formue under de gjeldene grensene. Utbetalingene er fordelt slik:

 

Høstsemesteret
15. august: 22 458 kr
15. september: 8 422 kr
15. oktober: 8 422 kr
15. november: 8 422 kr
15. desember: 8 422 kr

 

Vårsemesteret
15. januar: 22 458 kr
15. februar: 8 422 kr
15. mars: 8 422 kr
15. april: 8 422 kr
15. mai: 8 422 kr
15. juni: 11 229 kr

 

For å få pengene utbetalt må du ha fått studieplass, signert avtale om støtte, betalt semesteravgiften, og være meldt opp til fag og eksamener. Denne informasjonen henter Lånekassen inn fra universitetene/høyskolene, og du trenger ikke sende inn dette selv.


Usikker på om du oppfyller alle kravene ovenfor? Det kan du sjekke på «Dine sider» på lanekassen.no.

 

Skal du studere på deltid, kun ett semester eller betale skolepenger? Da kan du sjekke hvor mye du kan få av Lånekassen her.


 

LES OGSÅ: Tips til hvordan du kan få en bedre økonomi og spare penger

 

Første utbetaling i august

For studenter i Norge utbetales lån og stipend for neste studieår tidligst i august, avhengig av når du søker. Før pengene kan utbetales, må du:

 

  • Ha fått studieplass.
  • Signert avtalen om stipend og/eller lån.
  • Ha et gyldig kontonummer. Du fyller inn kontonummeret i søknaden når du søker, og du kan oppdatere dette på «Dine sider» senere.

 

LES OGSÅ: En boform og møteplass på tvers av generasjoner


Studenter i utlandet

Mange norske utenlandsstudenter og utvekslingselever måtte reise hjem til Norge på grunn av koronasituasjonen. Vanligvis krever Lånekassen at man fysisk oppholder seg på skolen i utlandet for å få lån og stipend.

 

Tidligere kunne Kunnskapsdepartementet fortelle at utenlandsstudenter og utvekslingselever på videregående som må starte studieåret med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, likevel vil ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Retten til lån og stipend høsten 2020 vil være uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart.

 

Mer om støtte til studier i utlandet kan du lese her.

 

LES OGSÅ: Simen er fadderkoordinator ved OsloMet

 

Lån til deltidsstudenter

Tidligere har deltidsstudenter måttet ta fag/studiepoeng som utgjør minst 50 prosent av en fulltidsutdanning for å kunne motta lån og stipend. Dette kravet fjernes fra høsten 2020. Det betyr at du har rett til lån og stipend, uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta til høsten.


 

I følge Lånekassen, har deltidsstudenter fram til undervisningsåret 2019–2020 fått enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. Fra studieåret 2020–2021 kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta. Dette gjør det lettere å for eksempel kombinere studier og jobb. 

 

LES OGSÅ: Marte er leder for Oslostudentenes idrettsklubb

 

Tilleggslån skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning

Fra studieåret 2020–2021 skal Lånekassen tilby tilleggslån som skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning. 

 

  • Studenter som er 30 år eller eldre, og studerer ved et universitet, høgskole eller fagskole, kan få tilleggslån på inntil 100.000 kroner per studieår, og 200.000 kroner totalt. 
  • Studenter som er 30 år eller eldre, og tar videregående opplæring, kan få et tilleggslån på inntil 50.000 kroner per studieår, og 100.000 kroner totalt.
  • Studenter som er 18 år eller eldre, og har barn under 16 år, kan få tilleggslån på inntil 50.000 kroner per studieår, og 100.000 kroner totalt. 

 

Du kan ikke motta flere av tilleggslånene samtidig, selv om du kvalifiserer til flere av disse. Aldersgrensen for når lånet må betales tilbake, heves fra 65 til 70 år. Du kan nå få fullt lån til du er 50 (mot 45 år tidligere), og redusert støtte etter det.


Voksne har også rett til basislån og andre typer lån og stipend. Regelen om at man kan få utdanningsstøtte i samlet sett åtte år, gjelder alle studenter uansett alder.
Nye ordninger for voksne er viktige tiltak for å muliggjøre livslang læring og tilrettelegge for å fylle på med kompetanse gjennom hele livet:


 

– Det som passer for en yngre student uten større økonomiske forpliktelser, passer ikke nødvendigvis for voksne med familie og boliglån. Med de nye ordningene får denne gruppen bedre muligheter til å finansiere utdanning gjennom Lånekassen. De nye tiltakene vil samlet sett gjøre Lånekassen bedre tilpasset fremtidens arbeidsmarked og behovet for livslang læring, sier Funnemark.

 

Kilde: Lånekassen.no

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet