I årets statsbudsjett forslår regjeringen 10 måneders flat utbetaling av stipend og lån.

 

- Dette er et håpløst forslag. Studentene er avhengig av større utbetalinger i begynnelsen av semestrene for å kunne betale blant annet pensumlitteratur, depositum til husleie og andre ekstraordinære utgifter ved studiestart, sier Anne Karine Nymoen, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO).

 

Nymoen er overrasket over at studentene ikke er blitt inkludert i utformingen av det nye forslaget.  Forslaget sier at dagens ordning med en større sum ved semesterstart og resten fordelt likt utover resten av studieåret blir opphevet.

 

 

178 kroner mer i måneden

 

I tillegg til at studentene ikke lenger får en større sum ved semesterstart, er studiestøtten bare indeksregulert. Det gir studentene 178 kroner mer i måneden.

- Dette er for dårlig. Vi har foreslått en opptrappingsplan for å nå målet om 11 måneders studiestøtte som vi hadde håpet at regjeringen ville følge opp. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for at studenter skal kunne studere på heltid, sier Nymoen.


 

 

Nye studieplasser og studenthybler

 

Studentorganisasjonen er for øvrig fornøyd med regjeringens forslag om oppretting av 2200 nye studieplasser.

- I et budsjett hvor det ellers er liten vekst viser regjeringen at de anerkjenner at høyere utdanning blir viktig for å løse de store utfordringene samfunnet står overfor, sier studentlederen.

Hun mener at det ikke holder å opprette nye studieplasser.

- Studentene skal også ha god oppfølging og veiledning i studiet, vi skal ha plass på lesesalen og dyktige forelesere som har tid til oss, sier Nymoen.

Regjeringen opprettholder også studentboligbyggingen med 1000 hybelenheter.

- En slik årlig satsning er noe vi har kjempet for i mange år, og vi er glade for at regjeringen følger opp egne løfter og målsetninger, sier studentlederen i en pressemelding.

Kilde: NSO