(StudentTorget.no):

Nordmenn er uengasjerte i jobben sin, og hele 40 % sier at de ofte tenker på å slutte. Så mange som to tredeler (65 %) sier at de helt sikkert kommer til å se seg om etter en annen jobb hos en ny arbeidsgiver i løpet av de neste 12 måneder. Dette viser tallene fra Kelly Global Workforce Index.
 
Ansatte over hele verden påvirkes av den økonomiske uroen. Mange er misfornøyd med jobben sin, og søker aktivt etter nye muligheter.
 
– Også blant de norske arbeidstakerne opplever vi en økt uro, og vi ser tydelig at folk er blitt mer usikre i forhold til fremtidige karrieremål, sier Turid Momyr, adm. direktør i Kelly Services.
 
– Med mindre arbeidsgiveren kan tilby meningsfylte oppgaver og stadig mulighet for utvikling og vekst, holder ansatte døren på gløtt for nye utfordringer andre steder, sier hun.
 
Funnene er en del av de ferskeste resultatene fra Kelly Global Workforce Index, som er en årlig global arbeidslivsundersøkelse. Hele 170 000 arbeidstakere i 30 land har deltatt i undersøkelsen, deriblant ca. 3 000 fra Norge.
 
Undersøkelsen tar blant annet for seg faktorer som ansatte vektlegger i sin vurdering av potensielle arbeidsgivere, hvem og hva som påvirker deres karrierevalg, og bruken av sosiale medier i jobbsøkersammenheng.
 
 

Resultater fra undersøkelsen i Norge:

 
• Ansatte med størst sannsynlighet til å skifte arbeidsgiver, finner vi i generasjon X (31-48 år), hvor hele 68 % planlegger å se seg om etter en ny jobb i løpet av det neste året. 65 % av generasjon Y (19-30 år) og 62 % av Babyboomerne (49-65 år) sier det samme.
 
• Til tross for denne rastløsheten, sier allikevel godt over halvparten (62 %) at de er fornøyd med den jobben de har i dag.
 
• Litt under halvparten av respondentene (48 %) sier at deres nåværende jobb gir dem en «følelse av mening». Muligheten for vekst og videreutvikling ble identifisert som nøkkelen til mening av hele 67 % av de spurte.
 
• Ved vurdering av én jobb fremfor en annen, er det personlig realisering og vekst/utvikling som blir trukket frem som de to viktigste faktorene. Begge disse kom langt høyere på viktighetsskalaen enn for eksempel lønn og goder.
 
• Mer enn halvparten av de spurte (60 %) bruker sosiale medier og nettverk når de skal ta beslutninger i karrieresammenheng.
 
– Vi opplever at mange er misfornøyd i jobbene sine og aktivt søker etter nye muligheter. Også de som tilsynelatende er godt fornøyd der hvor de er, søker stadig etter økt engasjement og mening, og er innstilt og forberedt på å forlate en jobb som ikke gir dette, avslutter Momyr.