(StudentTorget.no):

Om lag 3500 studenter tilegner seg hverdag ny kunnskap ved Høgskolen i Volda. En skole kjent for det godt studiemiljø og gode studieporgram innenfor mediebransjen.
 
Dette bekreftes av studentene, Thorvald Nilsen (26), Eirin Røkke (26) og Arne Christian Ingvaldsen (23)
 
- Det er mye som skjer, og mye man kan engasjere seg i, til tross for at det er et lite sted, sier PR-student Eirin Røkke. Hun valgte volde for sitt gode rykte. 
 
- Studiebyen Volda er lite, inkluderende, og du får venner med engang, sier PR-student Arne Christian Ingvaldsen. 
 
- Som student i Volda bør man engasjere seg i studentorgnisasjoner eller festivaler det vil du få stor nytte av gjennom studietiden din, sier Dokumentar-student Thorvald Nilsen