Sommerferien nærmer seg, og det begynner å haste hvis du skal sikre deg inntekt mens Lånekassa pauser utbetalingene. Det finnes fortsatt mange utlyste sommerjobber på KarriereStart.no.
 
Men det er ikke bare økonomiske grunner til å skaffe seg en sommerjobb. Norske arbeidsgivere sier erfaring fra sommerjobb er viktig når de vurderer nyutdannede kandidater.

Fire av ti norske bedrifter har ansatt personer som først ble benyttet som sommervikar, viser en ny Work Life-undersøkelse fra Manpower.
 
– En sommerjobber gir svært viktig arbeidserfaring ved starten av arbeidslivet, og er mer verdt enn pengene du tjener. Bedriftene bruker sommervikariatene som en rekrutteringsarena for å finne motiverte ungdommer som de kan satse på videre.

Å jobbe mens man studerer viser at man har initiativ, kapasitet og god arbeidsholdning, sier konserndirektør i Manpower, Thor Bendik Weider i en pressemelding.

 

Trenger ikke være studierelevant

Han understreker også at undersøkelsen bekrefter Manpowers erfaring med at flere sommervikarer får jobbe videre i bedriften når sommeren er over. Både generelle og relevante sommerjobber anses som viktige blant arbeidsgivere.

 

Når de skal vurdere nyutdannede kandidater for en bestemt stilling, sier 45 prosent at relevant erfaring fra sommerjobb er viktig, og 35 prosent at all sommerjobberfaring er viktig.
 
– Forskjellen er mindre enn man skulle tro. For å komme videre i arbeidslivet, teller all arbeidserfaring fra sommerjobber. Mange tror de må finne sommerjobber som er helt i tråd med det de vil jobbe med senere, men det stemmer ikke helt med hvordan arbeidsgivere vurderer det, sier Weider.
 
– Det er særlig i noen bransjer, som transport, lager, hotell og servering, samt primærnæringen at arbeidsgiverne foretrekker relevant erfaring fra sommerjobbene, påpeker han.


 

Prøv hos de store bedriftene

Tre av ti arbeidsgivere sier at de planlegger å benytte sommervikarer i år. Det er særlig overnattings- og serveringsvirksomheter samt primærnæringen som bruker sommervikarer.

Godt over halvparten av arbeidsgiverne i de bransjene skal ha sommervikarer i år. Tjenesteytende næringer sier i minst grad at de trenger sommervikarer.

 

Sjekkliste for sommerjobben
 • Finn ut hva du vil med en sommerjobb

 • Tjene mest mulig? Få relevant erfaring eller bygge nettverk i en bedrift du ønsker å jobbe i

 • Bruk nettverket aktivt

 • Fyll CV-en godt ut. Tenk på hvilken kompetanse, erfaring og egenskaper du har som er relevant i den jobben du søker

 • Gi sommerjobben førsteprioritet. Få jobb først, så kan du planlegge ferien

 • Vær fleksibel. Det er mange muligheter i ulike jobber

 • All arbeidserfaring lønner seg. Gode attester og jobberfaring er gull for CVen

 • Sørg for arbeidskontrakt og ordnede forhold

  Kilde: Manpower.no

 

– Det er særlig de store bedriftene som trenger sommervikarer. I bedrifter med over 100 ansatte svarer sju av ti at de skal ha sommervikarer i år. Det kan være lurt å prøve seg på større bedrifter, og utnytte hele sitt nettverk for å skaffe jobb.

Det lønner seg å være tidlig ute, og planlegge ferien etter om man får jobb, og ikke motsatt, sier Weider.

 

Hovedfunn i undersøkelsen:

 • 31 prosent av bedriftene planlegger å benytte sommervikarer i år

 • Det er i overnattings- og serveringsvirksomheter (68 prosent) at flest bedrifter planlegger å benytte sommervikarer i år, fulgt av primærnæringer (64 prosent)

 • Særlig større bedrifter planlegger å benytte sommervikarer. 74 prosent av bedrifter med 100 ansatte eller flere planlegger å leie inn sommerhjelp i år

 • I Troms planlegger hele 67 prosent av bedriftene å benytte seg av sommerhjelp, i Sogn og Fjordane 53 prosent, og i Finnmark 44 prosent. Også i Oppland (42 prosent), Møre og Romsdal (41 prosent) og Nordland (41 prosent) skal flere arbeidsgivere ha sommervikarer enn i landet forøvrig

 • I Oslo melder bare 17 prosent av bedriftene at de vil benytte sommervikarer. I Aust-Agder (18 prosent) og i Akershus (22 prosent) er det også mulighetene for sommerjobb mindre enn i resten av landet  

 • Fylkene med flest bedrifter som har brukt sommervikariat som rekrutteringsarena , er Møre og Romsdal (66 prosent), Finnmark (65 prosent) og Sør-Trøndelag (55 prosent). På den andre siden av skalaen ligger Nord-Trøndelag (25 prosent), Akershus (27 prosent) og Aust-Agder (28 prosent)

 • Det er spesielt arbeidsgivere innen transport/lagring og overnattings- og serveringsvirksomhet (begge 58 prosent), samt primærnæringene (54 prosent) som sier at sommer- og deltidsjobber med relevant erfaring er viktig når de skal ansette nye medarbeidere

 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco AS i mars 2013 på oppdrag fra Manpower blant 2000 ledere i private bedrifter.