Fra 1. kvartal 2013 til samme periode i 2014 sank andelen studenter med deltidsjobb fra 57,7 til 54,1 prosent, viser den ferske arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.
 
– Norske foreldre syr puter under armene på barna sine og tar dem med på hytta og lange utenlandsturer når de heller burde vært hjemme og jobbet, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke til Dagsavisen.
 
Hun mener dette kan skyldes at flere foreldre nå har god økonomi, og at mange derfor er mer opptatt av nye opplevelser enn de unges karriere og fremtid.
 
Ifølge en undersøkelse IPSOS MMI har gjennomført for DNB, får en av fire studenter (24%) økonomisk støtte hjemmefra i studietiden. Madsen mener at dette ikke gagner studentene på lengre sikt.
 
– Jeg tror det er viktig at dagens unge skaffer seg jobberfaring mens de går på skole eller studerer. Dette handler ikke bare om penger. Tidlig yrkeserfaring gir større sannsynlighet for å få den jobben du ønsker deg når du er ferdig utdannet. I tillegg er det en viktig læringseffekt i det å ha kjent på forpliktelser og tjent sine egne penger.

Dessuten reduserer det praksissjokket. Ved å bli kjent med arbeidslivet i små doser, er du også mer robust når alvoret virkelig starter, sier hun til Dagsavisen.