En trend som i mange år har vært populær i utlandet er nå i ferd med å innta Norge; studenter og unge mennesker som drar ut for å gjøre en ekstra innsats for noen som trenger det kombinert med ferie.

Reiseaktøren Kilroy Travels med flere tilbyr nå flere type arbeid innenfor samfunnsutvikling, bevaring av dyr og natur, skole/læring, byggeprosjekter, media, helse, sport og humanitært arbeid. Disse prosjektene gir deg mulighet til å gi noe tilbake til det landet man besøker.

Det kan være alt fra bevaring av truede dyrearter som kjempe-pandaene i Kina, bygging av klasserom i Tanzania eller å være lærer for fattige barn i Den Dominikanske Republikk. Avhengig av hvilke ferdigheter og interesser man måtte ha er det mange ting man kan hjelpe til med.

Varigheten på programmene kan variere fra 2 uker til flere måneder.

Som partner til disse programmene har Kilroy valgt å inngå samarbeid med i-to-i, som er verdens ledende organisasjon innenfor frivillighetsarbeid. Hvert år reiser over 4.000 mennesker ut for å hjelpe til på mer enn 300 forskjellige prosjekter i 24 land over hele verden.

Det siste året har prosjektene blant annet hjulpet med:

  • Bygging av 18 hjem for fattige mennesker i Honduras
  • Organisering av en 3 dagers avrusningsanstalt for gatebarn i India
  • At 450 nyklekkede skilpadde unger har overlevd og kommet seg ut i Stillehavet i Costa Rica
  • Hjelpeleirer for over 2.000 mennesker på Sri Lanka som følge av tsunamien i Asia samt opprydding av 40 km strand