– Norge er en stor bidragsyter til FN, derfor er det viktig at vi som nordmenn er med på å bidra i arbeidet.

Dette sa utviklingsminister Heikki Holmås i sin åpningstale til de fremmøtte på FN-konferansen.

– Det er et stort behov i alle FN-organene for å sørge for at vi får riktig utvikling i verden, sa Holmås, og avsluttet med det mange har en drøm om å klare: du kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted ved å jobbe i FN.

 

Slik får du en fot innenfor FN

FNs arbeid omfatter et behov for ansatte med forskjellige utdannelser og erfaringer. Har du en grad innenfor økonomi, samfunnsvitenskap, helse, juss eller ingeniør er du aktuell for en jobb i FN.

Mange starter sin karriere i FN som Junior Professional Officer (juniorekspert), altså junioreksperter ansatt av Utenriksdepartementet som blir sendt til arbeid og opplæring i FN.

 

For å bli en juniorekspert må man ha en universitetsgrad på masternivå og ett til to års relevant arbeidserfaring. Programmet skal være en utdanning under arbeid for unge akademikere som ønsker å videreutvikle sin kunnskap og arbeidserfaring.

I tillegg må du være under 32 år og ha utmerkede språkkunnskaper for å kunne bli en juniorekspert. Du bør også være tilpasningsdyktig, kreativ og evne å jobbe godt under press.

Det er også viktig å vite at du som juniorekspert ikke er garantert jobb videre i FN-systemet etter at kontrakten er gått ut, men de aller dyktigste går videre til andre jobber i FN.


 

Dette vil FN ha

Gode språkkunnskaper, et ønske om å hjelpe mennesker som opplever nød og urettferdighet og erfaring fra feltarbeid er viktig egenskaper om du ønsker en jobb i FN eller andre hjelpeorganisasjoner.

Kristian Andersen jobber i UNDP (United Nation Development Program), FNs utviklingsprogram, et globalt nettverk for utvikling.

 

– Vi hjelper stater med å bygge og utvikle velfungerende samfunn, forteller Andersen. Han mener at det er viktig å ha konkret erfaring fra utviklingsland om du ønsker å arbeide for UNDP, sier han, og fortsetter:

– Hvis du ønsker de store jobbene som leder for et av programmene vi jobber med eller som prosjektleder kreves det at du har utdannelse på masternivå, men vi de mer generelle stillingene er det nok med en bachelorgrad.

Truls Bakken er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF, han understreker at språkkunnskaper er viktig for dem som ønsker å jobbe for UNICEF, men sier at personlige egenskaper er like viktig.

– Du bør være en sosial person, like å jobbe med mennesker og spesielt barn. Vær åpen og utadvendt, da kommer du langt, forteller han til StudentTorget.


 

– Vi vil ha folk som har lyst til å forandre verden

I tillegg til FN var ulike hjelpeorganisasjoner representert på konferansen.

Jan Olav Baarøy har en mastergrad i sosialantropologi og jobber nå som avdelingsdirektør i Fredskorpset. Baarøy starten sin karriere i FN og jobbet for UNICEF fra 2000 til 2007.

 

– Jeg begynte som juniorekspert for UNICEF og hadde da akkurat skrevet ferdig min hovedoppgave i sosialantropologi der jeg fokuserte på FN sin barnekonvensjon.

– Da UNICEF utlyste juniorekspertstillingen i Norge, var min oppgave relatert til arbeidet de søkte.


Baarøy var til stede for å vise frem Fredskorpsets arbeid og verve flere til å bli en del av Fredskorpset. Et viktig formål for organisasjonen er at kulturer skal lære av hverandre.

– Vi krever ingenting annet enn engasjement og interesse av de som ønsker å jobbe for oss. Vi har ulike utvekslingsprogram folk i alle bransjer kan delta på.

– Nå du drar ut til et land for å jobbe og lære om en ny kultur, drar en fra utvekslingslandet til Norge for å hente lærdom og erfaring fra oss. 
Vi har også folk som jobber mer med administrasjon, økonomi og ingeniører.


 

Andre jobbmuligheter

Flere freds- og hjelpeorganisasjoner var til stede på FN-konferansen for å verve nye arbeidstakere. Blant dem var NORAD og Røde Kors.

NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid og skal bidra i kampen mot fattigdom.

– Vi rekrutterer alt fra økonomer, jurister, samfunnsvitere og andre faggrupper, forteller Finn Arne Moskvil, leder for NORADs personalavdeling. Arbeidsoppgavene består i å bistå landene NORAD er engasjert i, forteller han.

 

– Vi ser etter folk som har felterfaring fra et av de landene vi er engasjert i. Det er viktig å ha praktisk erfaring og utdanning som er relevant for arbeidet.

– Du trenger ikke noen spesifikk utdannelse for å jobbe hos oss, vi har et mangfold av utdanningsbakgrunner som jobber i NORAD.


Ingrid Johannessen fra Røde Kors forteller at de ønsker personer som har en interesse for å hjelpe andre.

– Du må ha en ydmyk holdning til de nye landene du besøker. Dette er land med helt andre kulturer enn vi er vandt med i Norge, vi skal være der for å hjelpe til, men må ha respekt for deres kultur.