For mange arbeidsgivere er relevant jobberfaring minst like viktig som et solid vitnemål når de ser etter gode jobbkandidater. Som nyutdannet er det derfor gull verdt om man kan vise til et internship i løpet av studietiden.

Ved Handelshøyskolen BI har masterstudentene i Business and Economics/Siviløkonomstudiet muligheten til å gjennomføre et internship som en integrert del av spesialiseringen i sitt avsluttende studieår.

I år er det 16 masterstudenter med ulike majors, eller spesialiseringer, som skal ut i internships hos 11 ulike bedrifter. 

– På masternivå er internshipene et «minor» som studentene får 12 credits for å gjennomføre. Internshipene innebærer at de er ute åtte uker i en bedrift på heltid, og når de kommer tilbake tar de to kurs som til sammen utgjør denne «minoren».

– I tillegg kan de velge ett av tre andre kurs til som er relevante for internshipet, forklarer Internship-koordinator Dorthe-Beate Lia ved Handelshøyskolen BI.

 

Ser frem til utfordringer

Lia mener internship er god erfaring for studentene, fordi de får testet sin akademiske kunnskap i praktiske situasjoner, samtidig som de også lærer mye om seg selv som kollega og person. 

– Det er en unik mulighet å bli bevisst sine signalstyrker og sine potensielle utviklingsmuligheter. De kan få bekreftet eller avkreftet mye av de forestillingene de har om en bransje eller fagfelt som vil være stor nytte for senere jobbsøking.

– For noen kan det også være et direkte springbrett videre i sin karriere, sier hun.

 

Julie Hamre er i gang med en mastergrad i Business Economics med en major i strategi. Hun har sikret seg et internship hos BackeGruppen, som er et av Norges største entreprenørselskap innen byggebransjen. Det integrerte internshipet ser hun på som en god mulighet til å bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

– Å ha internship som en del av mastergraden synes jeg er et svært positiv og godt initiativ som bidrar til et utvidet og nyttig tilbud for masterstudenter som ønsker å utfordre seg selv litt ekstra.

– Det er av stor betydning for masterstudenter å ha arbeidserfaring for å øke sin attraktivitet i arbeidsmarkedet, og et internship er en mulighet til å få dette til før endte studier. Du blir plassert i en situasjon med mulighet for en bratt læringskurve, og et internship vil også kunne bidra til å utvide det profesjonelle nettverket ditt.

Hun ser frem til å teste ut det hun hittil har lært og erfart i løpet av mastergraden, i tillegg til å oppleve og jobbe i en bransje hun ikke har særlig kjennskap til fra før. 

– Forventningen til internshipet er blant annet å lære mye på kort tid, bli utfordret på nye områder og vise at jeg bidrar til mine ansvarsområder i selskapet med den kunnskap og erfaring jeg har opparbeidet meg til nå, forteller Julie.


 

Skal ikke bæres på gullstol

Studentene som får muligheten til å søke internship må oppfylle krav om både karakterer og studieprogresjon. Tildeling av internshipplassene skjer i samarbeid med bedriftene, og blir gjennomført med ulike intervjuprosesser.

 

Eivind Hoff, Employer Branding Manager i Nordea, forteller at interesse og motivasjon er viktige faktorer når de intervjuer kandidatene.

– BI screener og matcher en del kandidater ut i fra hva de tror vil passe. Vi deltar så på intervjuer og gjennomfører disse, og forhåpentligvis blir det en match. Vi ønsker oss studenter med interesse for nettopp oss, finans, og som er ute etter å lære og være nysgjerrige.

– Interesse og motivasjon er viktigst, ettersom vi allerede vet at det er topp akademiske studenter vi har med å gjøre, forklarer han.

Når de har funnet sine kandidater, arrangerer HR-avdelingen i Nordea for en welcome/on boarding-sekvens i juni.

– Der forbereder vi dem mest mulig gjennom våre verdier, vår organisasjon, våre verktøy og andre ting de trenger å vite før de starter. Åtte uker går fort og de lærer kjapt – det viktigste er at de opplever en tillitt og integrering i enheten – da spør de og får mest ut av oppholdet, sier Hoff.  

Han forklarer at studentenes læring og positive erfaring er viktigere enn alt annet, men de skal heller ikke ha noen type særbehandling eller bli «båret rundt på gullstol».  

– Begge parter skal føle at dette er givende – og det har vært så avgjort fra de erfaringer vi har!


 

Vil fortsette den positive trenden 

Siden pilotprosjektet med integrerte internship startet høsten 2011, har BI hatt god og jevnlig dialog med bedrifter og studenter for å gjøre gjennomføringen optimal for alle parter.

De har vært opptatt av at bedriftene de samarbeider med har et godt utgangspunkt for å kunne ta i mot interns med relevante arbeidsoppgaver og ha et sterkt faglig miljø. 

 

Tilbakemeldingene fra tidligere gjennomføringer har vært positive og nyttige. Bedrifter ser dette som en mulighet til å få ny kunnskap innen relevant kompetanse og utvikling i sitt fagfelt. I tillegg er de opptatt av å bidra til at studenter skal få lære og vokse på de erfaringene som en smak av arbeidslivet kan gi.

Internship-koordinator Dorthe-Beate Lia forteller at internships er et satstningsområde for BI, og at de skal fortsette den positive trenden. 

– Vi jobber med å tilby internship til andre BI mastere. Vi ønsker også at det skal være gode muligheter for våre internasjonale studenter. Vi har gode relasjoner med flere relevante bedrifter og vi ser mulighetene for å øke antall bedrifter og samarbeidspartenere fremover. 

Hun forteller at de også tilbyr internships for majoriteten av bachelorprogrammene ved BI.

– Nytt for høst 2013 er at vi også tilbyr det for vår Bachelor in Shipping Management og Business Administration, sier Lia.