Handelshøyskolen BI har siden 2011 hatt et prosjekt hvor de sender studenter ut i praksis for å få relevant arbeidserfaring knyttet til utdanningen de tar.

Pilotprosjektet som kalles Internship har båret frukter, og opp mot 70 prosent av de som uteksamineres fra BI hvert år har fått seg jobb før de er ferdige med studiene sine. Flere av disse gjennom bedriften hvor de var praktikanter.

– Det er ikke noen forpliktelse for bedriften å rekruttere studenten videre etter internship-perioden, men det er en del som har fått videre engasjementer, sier Judith Holter, som er prosjektleder for Internship-faget, til Side2.

Tidligere har slike praksisordninger vært mer vanlig ved yrkesfaglige utdanninger, men nå ser det ut til at trenden er å innordne dette også i teoretiske studier.

Kampen om jobbene er tøff blant de mest populære yrkene, og erfaring fra praksisarbeid vil kunne styrke sjansene til å få jobb når de er ferdige.

– Slik vi ser det nå har dette prosjektet bare vært en vinn/vinn/vinn-situasjon – hvor både studenter, bedrifter og BI kommer godt ut av det. Det å bygge bro mellom akademia og praksis er et godt virkemiddel for å komme i dialog og opparbeide næringslivsrelevans, forteller Holter.

Holter påpeker også at ved å gå ut i praksisordning under studietiden blir studenter mer bevisst på sine karrierevalg og får innsikt i bransjen de kommer til å jobbe for i fremtiden.