ABB er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering, roboter og drivsystemer.

De har kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri, transport og infrastruktur.

ABB tar hver sommer inn en gruppe studenter som interns eller «sommerstudenter».

I løpet av åtte uker som sommerstudenter får studentene muligheten til å bli kjent med ABB, delta i ulike prosjekter, bygge nettverk, tilegne seg relevant arbeidserfaring, og være med på det som skjer i bedriften. 

 

Interesse for teknologi

Preben Sandve Solvang (27) er sommerstudent hos ABB. Han syns ABB er en spennende arbeidsgiver for studenter med interesse for teknologi.

 

Sommerstudent hos ABB

Navn: Preben Sandve Solvang
Alder: 27
Studieretning: Industrial IT and Automation
Studiested: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn
Aktuell med: Sommerstudent hos ABB

 

– ABB er et verdensledende selskap innen de fleste fagområder med tilknytning til elektro og automatisering, og en veldig attraktiv arbeidsgiver for oss som er interessert i teknologi, sier Preben. 

– De er også langt fremme med utvikling i forbindelse med elektrifisering og grønn teknologi, som jeg tror kommer til å bli viktig de neste årene. Dette innebærer at man må tenke nytt, og det er veldig spennende.

I tillegg er det veldig mange muligheter internt i ABB, både nasjonalt og internasjonalt, og Preben mener at det skal mye til for at det ikke finnes en stilling her som passer med dine personlige preferanser.

 

 

Tredelt søknadsprosess

Søknadsprosessen for å bli en sommerstudent i ABB var tredelt.

Del én bestod av å sende inn søknad og annen relevant informasjon som svar på en stillingsannonse.

Del to var et videointervju der man måtte spille inn en video av seg selv hvor man svarte på forhåndsdefinerte spørsmål. Spørsmålene var relativt korte; om studie, faglige interesser osv. 

– Den siste delen var et Skype intervju, før jeg så fikk tilbud om jobben, forteller Preben. Preben ser på et internship som en fantastisk mulighet for å utvikle seg, både faglig og personlig.

– Man får muligheten til å se hvordan det man lærer på skolen blir brukt i virkeligheten, noe som igjen gir en dypere forståelse av fagfeltet, sier Preben.

– Det gir en god følelse å bruke sommeren på noe nyttig, og en slik sommerjobb kan også gjøre det lettere når man skal søke fast jobb etter studier.

– Det er både med tanke på at man får en bedre forståelse for hva man kan tenke seg å jobbe med, i tillegg til et konkurransefortrinn i en søknadsprosess.

– For oss studenter er det også et økonomisk perspektiv involvert, mener Preben.

 

 

Designer dashboards

Preben jobber på ABBs Customer Experience Center (CXC) på Billingstad, sammen med to andre studenter og to ledere. Oppgaven til studentene er å designe såkalte Dashboards, som er et panel for å vise frem informasjon til en bruker.

– Våre Dashboards skal vise informasjon fra forskjellige sensorer og annet utstyr som vi har her på CXC, forteller Preben.

En del av oppgaven til studentene er å vurdere hvilken informasjon som er relevant å vise frem, og hvordan de skal gjøre dette til et spennende case som vekker interessen hos besøkende.

Den andre delen av oppgaven er mer teknisk, og går ut på å løse utfordringer knyttet til hvordan man skal hente inn og samle data fra sensorer og utstyr som kommuniserer på forskjellige protokoller.

– Dette er en problemstilling som er veldig relevant nå som Internet of Things (IoT) kommer for fullt, og med digitaliseringen som foregår i industrien, forteller Preben.


 

Varierte arbeidsdager

Dagene hos ABB er veldig varierte og det er opp til sommerstudentene å bestemme hvordan de ønsker å løse arbeidsoppgavene de har fått.

– I starten har det vært viktig for oss å få til møter med ressurspersoner i ABB, før ferieavvikling.

– Vi har også fokusert på å lage fremdriftsplaner og strategier for hvordan vi skal utføre prosjektet, noe som er viktig når vi er flere som jobber sammen, forteller Preben. 

Preben har kontorplass på CXC, og det er her han bruker mesteparten av tiden.

Det er også her utstyret og datanettverket han jobber med finnes, og det blir litt løping mellom kontor og utstyr når man skal sette opp kommunikasjon, forteller Preben.

– Vi møtes som regel her i 8-9 tiden og har en samtale om hva vi skal gjøre resten av dagen og uka, før vi begynner å jobbe. Vi har også mulighet til å reise til ABBs kontor i Oslo, hvis vi trenger det, sier Preben. 

– På kontoret i Oslo sitter mange av personene som har den tekniske kompetansen vi trenger for å komme i mål med prosjektet vårt.


 

Ansatte deler erfaringer med sommerstudentene

De første ukene som sommerstudent har Preben lært mye om ABB, hva de driver med og hvordan de opererer.

– Det jobber vanvittig mange erfarne og kunnskapsrike mennesker her, og alle er interessert i å hjelpe og dele av sine erfaringer. Det er veldig nyttig når man er student eller nyutdannet.

– Noe av utfordringen for oss blir å avgrense oppgaven, da vi har mange engasjerte kollegaer med tanker om hva vi bør gjøre og hvordan vi burde gjøre det.

Preben har også sett at teoretiske ting man lærer på skolen faktisk kan brukes i virkeligheten, og hvordan dette gjøres.

– Det er også spennende å se hvordan man jobber for å implementere mye omtalt ny teknologi som for eksempel maskinlæring, edge computing, tilstandsmonitorering og diverse sky-tjenester, forteller Preben.

– Jeg har også lært at med digitaliseringen som foregår, med innsamling av store menger data, er den store utfordringen å vite hvordan dataen skal brukes.

Preben ønsker å bruke internshipet til å knytte kontakt med ABB, ansatte, og med andre studenter på tvers av studieretninger og sted.

– Jeg håper også at denne perioden vil hjelpe meg når jeg skal bestemme meg for hva jeg vil jobbe med etter endte studier.

– Jeg har allerede lært masse, og er sikker på at jeg kommer til å lære mer før sommeren er over, forteller Preben.


 

Får praktisk erfaring og bygger nettverk

For Jørgen Hagset Stavnesli (25) startet søknadsprosessen for å bli sommerstudent hos ABB med å sende inn en søknad på utlyst stilling. Søknaden ble så etterfulgt av et videointervju.

 

Sommerstudent hos ABB

Navn: Jørgen Hagset Stavnesli
Alder: 25
Studieretning: Energi og Miljø
Studiested: NTNU, Trondheim
Aktuell med: Sommerstudent hos ABB

 

– Spørsmålene dreide seg generelt om hvem jeg er, min motivasjon og hvorfor ABB burde tilby meg denne sommerjobben, forteller Jørgen.

Videointervju ble så sendt tilbake til ABBs rekrutteringsteam.

– Før påske fikk jeg den hyggelige beskjeden om at jeg hadde fått sommerjobb hos ABB.

Hvorfor søkte du på stillingen som sommerstudent hos ABB?

– Jeg synes ABB er et veldig spennende selskap, og de driver med mye av det jeg finner interessant innenfor det jeg studerer, sier Jørgen.

 

 

En mulighet for å få arbeidserfaring

Å bruke sommeren på et internship er en mulighet for å opparbeide seg arbeidserfaring, før du er ferdig med studiene, mener Jørgen.

– Dette vil gjøre det både lettere for meg å få meg en jobb etter studiene, samt at jeg får et bedre innblikk i hva jeg kan bruke utdanningen min til.

Jørgen ser også på sommerjobben hos ABB som en mulighet for å bli kjent med ABB og få en fot innenfor bedriften.

– Det å få en fot innenfor og bli kjent med ABB gjennom en sommerjobb så jeg på som en fantastisk mulighet for meg selv.

– Det er spennende å få oppleve hvordan det er å være ansatt i ABB og hvilke muligheter som finnes for meg som snart er ferdig med studiene, forteller Jørgen.

– Jeg håper også å få vist fram mine egne evner og personlighet, og at ABB vil være en aktuell arbeidsplass, også etter studiene, om jeg gjør et godt inntrykk i løpet av sommeren, sier Jørgen.

 

 

Jobber som ingeniør

Jørgen har sommerjobb i ABB Marine & Ports på Billingstad, hvor han jobber i Engineering-avdelingen. De første ukene her har Jørgen fått i oppgave å hjelpe til med de ulike prosjektene de driver med.

– Marine & Ports leverer blant annet elektriske fremdriftssystemer til skip, og mine arbeidsoppgaver har de første ukene vært relatert til dette, forteller Jørgen.

Hvordan en vanlig dag på jobben ser ut varierer med arbeidsoppgavene Jørgen har.

– De to første ukene jobbet jeg med en Total Harmonic Distortion-analyse av et skip, noe jeg syntes var veldig interessant, siden jeg fikk brukt mye av det jeg har lært i løpet av studietiden.

– Arbeidsdagene bestod da av å jobbe på datamaskin med å modellere det elektriske systemet, lete i datablader og annen dokumentasjon for å finne de rette parameterne til modellen, og (ikke minst) spørre og bruke de flinke ingeniørene som sitter rundt meg når det var noe jeg lurte på, forteller Jørgen.

 

 

Anbefaler andre å stille spørsmål om det er noe du lurer på

Jørgen har allerede lært mye som sommerstudent i ABB.

– Jeg har lært en hel del om skip, og hvordan min elkraftutdanning kan brukes i denne bransjen. Elektriske systemer er mye mer utbredt i skipsfarten enn det jeg var klar over, og jeg syntes det har vært spennende å få mer innsikt i dette, sier Jørgen.
 
Jørgen har også fått erfare hvor mye hjelp og mange svar man kan få om man bare spør andre om hjelp, hvis man sitter med noe man ikke får til.

– Jeg må innrømme at det føltes litt rart å drive å spørre så masse i starten av sommerjobben. Jeg var redd for å fremstå som om jeg ikke hadde noe peiling.

– Men jeg har nå erfart at om man er flink til å spørre de mer erfarne ingeniørene om råd, så får man ofte veldig gode svar, samt litt erfaringsbaserte tips og triks fra folk som har drevet med dette i flere år, forteller Jørgen.