PwC er et internasjonalt nettverk, med over 250.000 ansatte verden over, og har 27 kontorer spredt over hele Norge.

PwC hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og bistår virksomheter med rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester (PwC).

Et internship i PwC varer i 8-10 uker, med en sommerferie halvveis gjennom programmet. Studentene som tilbys plass er hovedsakelig fjerdeårsstudenter, men det er også noen tredjeårsstudenter som får komme gjennom nåløyet.

Interns i PwC får mye ansvar gjennom prosjekter og klientoppdrag i ulike bransjer. De får tilegne seg relevant arbeidserfaring, innsikt i hvordan det er å jobbe som rådgiver og revisor, bygge nettverk og delta på kurs internt.

Interns får også tett oppfølging underveis og et opplegg skreddersydd for hver enkelte intern. Sommeren avsluttes med et internprosjekt, som presenteres foran en fullsatt sal (PwC).

 

Interns med ulike studiebakgrunner

Caroline Kiær (25) og Pirasant Premraj (24) er interns i PwC sommeren 2019. Caroline går master i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

– Masteren i industriell økonomi og teknologiledelse kombinerer både økonomi- og ingeniørstudier, som skiller seg veldig fra hverandre. Det er et studie med mange muligheter, sier Caroline.

Pirasant tar master i Business Analytics ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Han hadde et godt inntrykk av NHH før han begynte å studere der og søkte seg derfor dit.

– NHH var på skolebesøk da jeg gikk på videregående. Under besøket fikk jeg et godt inntrykk av skolen; at det var et godt miljø, mye engasjement og en fin skole å gå på, sier Pirasant.

– Jeg ville også gå på NHH fordi jeg hadde hørt at det var gode jobbmuligheter etter studiene. Jeg husker at jeg leste at rundt 70-80 prosent av studentene hadde fått jobb et halvår før studiene, forteller Pirasant.

 

 

Jobber med forskjellige prosjekter

Interns i PwC jobber med ulike prosjekter og er en del av et rotasjonsprogram, hvor de jobber i rådgivning, revisjon eller transaksjonsrådgivning. 

– Gjennom bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk har man muligheten til å få et inntrykk av ulike selskaper. Som intern i PwC blir man eksponert for veldig mange forskjellige prosjekter, treffer veldig mange bra mennesker og finner ut av hva man liker å jobbe med, sier Pirasant.

Caroline hadde vært i kontakt med PwC flere ganger i Trondheim hvor hun studerer, i forbindelse med presentasjoner de holdt for studentene der.

– Jeg hadde et godt inntrykk av selskapet. Jeg kjenner flere studievenner som har begynt hos PwC etter studiene og som har det veldig fint. De er også typer jeg trives rundt og har det fint sammen med, forteller Caroline.

– Jeg hadde også inntrykk av at det var en spennende jobb og et godt sosialt miljø. Som intern fikk jeg teste om det stemte i virkeligheten.

Både Pirasant og Caroline er enige i at å jobbe i PwC bekrefter det positive inntrykket de hadde av selskapet før de startet der.

– Noen av de tidligere internsene er fra NHH, og alle jeg har pratet med hadde hatt en utelukkende god opplevelse, sier Pirasant.


 

En omfattende søknadsprosess

For å bli interns i PwC måtte Caroline og Pirasant gjennom tre evne- og ferdighetstester og to intervjurunder.

– Jeg hadde førstegangsintervju i Trondheim, og så et partnerintervju i Oslo, sier Caroline.

Det første intervjuet var et personlig intervju, hvor PwC ønsker å lære mer om hvem du er, din motivasjon og dine verdier. Det andre intervjuet var et partnerintervju, hvor studentene ble bedt om å løse et fiktivt case.

– Det er en måte å teste din forretningsforståelse, hvordan du tenker og resonnerer, forteller Pirasant.

Det fiktive caset Pirasant og Caroline måtte løse under den andre intervjurunden var et typisk konsulentcase, hvor de skulle vurdere og forbedre helsetilbudet på et lite tettsted i Norge ved hjelp av ny teknologi.

– Vi skulle også vurdere hva som var aktuelt med tanke på klimatiske utfordringer og befolkningen, sier Caroline.

Studentene mottok først et informasjonshefte og hadde så 30 minutter på å løse caset. Dette innebar både regning og kreativitet.

– Vi hadde så en presentasjon av caset og et intervju med partnerne, forteller Pirasant.

 

 

En mulighet til å prøve ut om en bedrift passer for deg

Det er flere grunner til at Caroline og Pirasant ønsker å bruke sommeren på et internship. Det er blant annet en mulighet for studentene å finne ut om PwC er et selskap de trives med å jobbe i.

– Du kan teste ut arbeidsmiljøet, om du passer inn, liker arbeidsoppgavene, og så forplikter man seg bare for et par måneder, sier Pirasant.

Rotasjonsprogrammet gjør det mulig å teste ut ulike avdelinger og arbeidsoppgaver i PwC.

– Som vanlig arbeidstaker binder man seg gjerne for en lengre periode. Dette er en gullmulighet, sier Caroline.

Et internship i PwC varer i åtte uker, fire uker i begynnelsen av og fire uker mot slutten av sommeren, etter en treukers sommerferie.

– Du føler virkelig at du har hatt en lang sommerferie, i tillegg til at du har hatt et internship, sier Caroline.

– Og det er jo det beste, man får både jobbet og hatt en god ferie i løpet av sommeren, sier Pirasant.


 

Varierte arbeidsoppgaver som intern i PwC

Internshipet i PwC er todelt, og interns jobber både med kundeprosjekter og interne prosjekter.

– Vi får også være med på forskjellige prosjekter innenfor ulike avdelinger, sier Caroline.

Ofte jobber interns i PwC med konkrete kundeprosjekter på dagtid, og med interne prosjekter på ettermiddagen.

– Det blir også satt av noe tid til å jobbe med interne prosjekter utvalgte dager, forteller Caroline.

– Vi bistår i tillegg faste ansatte i det daglige. Dette gir oss et inntrykk av hvordan det er å jobbe fast i PwC, sier Pirasant.

En utenlandstur er også en del av internshipet i PwC. Caroline var nylig i New York, USA og Pirasant i München, Tyskland.

– Det var veldig kult. Det er tydelig at PwC bruker mye ressurser på programmet, sier Caroline.

 

 

God oppfølging og godt arbeidsmiljø

Alle interns i PwC har også fått utdelt en fadder hver, som har ansvar for å følge opp interns og svare på alle spørsmål de måtte ha.

– Selv ansatte som ikke har noe med programmet å gjøre slår gjerne av en prat. Vi kan spise lunsj med hvem som helst, forteller Caroline.

Å være intern gir deg slik et ordentlig bilde av arbeidskulturen og du skjønner hvordan ting fungerer, mener Caroline.

Det holdes også flere sommerfester i de ulike avdelingene og underavdelingene i PwC i begynnelsen av sommeren.

– Siden man er en del av et rotasjonsprogram, blir man kjent med veldig mange forskjellige avdelinger, og blir invitert på sosiale arrangementer på tvers av avdelinger. Det er veldig hyggelig! sier Pirasant.


 

Interne og eksterne prosjekter

En vanlig dag på jobben i PwC starter ofte med å jobbe med ulike kundeprosjekter eller med å være ute hos kundene for å jobbe med konsulentprosjekter.

– Her gjør vi for eksempel en finansiell analyse av et selskap, forteller Caroline.

Mot slutten av arbeidsdagen jobber internsene ofte med interne prosjekter, på hovedkontoret til PwC i Bjørvika.

– Hvor du jobber og hva du jobber med kommer helt an på avdelingen man jobber i, sier Pirasant.

I PwC jobber ansatte med store og små bedrifter, i både privat og offentlig sektor. Caroline forteller at hun blant annet jobbet med en startup-bedrift som skulle innlede et samarbeid med et stort globalt selskap.

– Her skulle jeg kartlegge fordelene av samarbeidet for begge bedriftene, forteller Caroline.

– Jeg har også jobbet med et prosjekt for offentlig sektor, hvor jeg skulle vurdere fremtidig etterspørsel etter en tjeneste de utvikler.

Pirasant forteller at han blant annet har vært på et prosjekt for en dagligvarekjede, hvor de så på hvilke produkter de hadde og hvordan disse ble oppfattet fra et kundeperspektiv.

 

 

Lærer mye som interns i PwC

Pirasant og Caroline er nå litt over halvveis i internshipet sitt i PwC. Så langt har de lært hvordan man skal forholde seg til ulike kunder, fått et reelt blikk av hvordan det er å jobbe som konsulenter og blitt kjent med PwC. 

– I tillegg har jeg lært å forholde meg til deadlines. Det er viktig å kunne jobbe raskt og effektivt, samtidig som man skal levere et godt produkt, forteller Pirasant.

– Vi har også lært å bruke ulike dataprogrammer og verktøy, sier Caroline.

Interns i PwC lærer også programmering. Her var det varierende hvor mye de ulike internsene kunne fra før.

– Dette er ferdigheter og teknikker vi kan ta med videre, sier Caroline.


 

Et variert og dekkende internship

Caroline og Pirasant forteller at et internship i PwC er både variert og dekkende.

– PwC investerer mye i et bra, lærerikt og variert opplegg som er gøy å være en del av, sier Caroline.

Pirasant forteller at fadderne gjør en veldig god jobb med å passe på alle internsene, og tilrettelegge for alle ønsker og forespørsler man skulle få i løpet av oppholdet.

– Det er tydelig at fadderne ønsker å gjøre oppholdet vårt så bra som mulig, sier Pirasant.

Som intern i PwC jobber du med andre ansatte og møter kunder selv.

– Vi jobber ikke bare med andre interns. PwC er ikke redde for å utfordre interns, sier Caroline.

Det er også lærerikt å jobbe på faktiske prosjekter, ikke bare med fiktive caser, mener Caroline og Pirasant.

– Et internship er en unik mulighet til å finne ut om dette er et sted du passer inn og om du kan tenke deg å jobbe her etter studiene, sier Pirasant.