– Vi ser at studenter kommer med den ferskeste kunnskapen og er gode på ny programvare, forteller Pontus Ueland, som jobber som rekrutterer i Rambøll.

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg og arkitektur, samferdsel og byutvikling, energi, vann, miljø og helse og management consulting.

På verdensbasis har Rambøll totalt 15.000 medarbeidere, lokalisert i 35 land. I Norge er det 1500 medarbeidere i Rambøll, fordelt på 16 kontorer (Rambøll).

En sommerjobb i Rambøll er en mulighet for å få relevant erfaring, både for videre studier og for arbeidslivet, og til å knytte nye kontakter. Studenter jobber med konkrete prosjekter og får ansvar fra dag én. De får også veiledning og støtte fra faste ansatte. Mange av sommerstudentene ender opp med fast jobb i Rambøll etter studiene (Rambøll).

 

Et selskap i vekst

I 2019 har Rambøll cirka 30-35 sommerstudenter på landsbasis, og 15 studenter på kontoret i Oslo. Rambøll er et selskap i sterk vekst, og ansetter både seniorer og nyutdannede.

– Sommerjobb er en mulighet for oss til å teste ut studentene. Gjør man en god jobb kan man få videre ansettelse etter studiene, forteller Ueland.

De fleste sommerstudentene i Rambøll går tredje- eller fjerdeåret på studiet. Rambøll har et bredt spekter av ansatte, men ansetter flest byggstudenter, da bygg og arkitektur er den største avdelingen i bedriften.

– Andre relevante utdanninger kan være byutvikling, arkitektur, geologi, med flere, sier Ueland.


 

Kontakter førte til sommerjobb i Rambøll

Lone Næss (22) studerer for å bli byggingeniør ved OsloMet og har i sommer hatt sommerjobb hos Rambøll, i seksjonen for ombygningsteknikk og spesialkonstruksjoner. Det var kontakter som førte til at Lone fikk sommerjobben i Rambøll.

– Fetteren min jobber i Rambøll. Jeg fikk derfor komme på besøk før sommeren, for å se hvordan det er å jobbe her, forteller Lone.

– Jeg synes det så veldig spennende ut å jobbe her. I tillegg så jeg at verdiene til Rambøll var de samme som det jeg bryr meg om, med fokus på bedre byer, bærekraft og fremtidsrettede løsninger.


Lone gikk ikke gjennom en vanlig søknadsprosess for å få sommerjobb i Rambøll, men fikk møte avdelingsleder for bygg da hun var på besøk.

– Vi spiste lunsj og snakket sammen. Jeg fortalte at jeg var interessert i å jobbe her, og ga ham CVen og søknaden min, forteller Lone.

Lone fikk så tilbud om en sommerjobb i Rambøll, i avdelingen spesialfag, bygg (en annen avdeling enn avdelingslederen Lone møtte jobber i).

Hun anbefaler andre studenter som ønsker seg sommerjobb eller internship å bruke sitt eget nettverk og ta kontakt med personer som jobber i aktuelle bedrifter.

 

 

Studerer for å bli byggingeniør

Lone studerer for å bli byggingeniør ved OsloMet. Grunnen til at Lone har valgt å studere dette hadde mye med fagene å gjøre. Hun hadde tidligere tatt både fysikk og matte på videregående, og syns fagene var spennende.

– Jeg ville også jobbe med noe der jeg kunne påvirke på en positiv måte, for eksempel når det gjelder bærekraft. Da var det fint å studere for å bli byggingeniør, forteller Lone.

Høsten 2019 begynner Lone på en mastergrad i Bygg og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør, ved OsloMet. Dette er en relativt ny mastergrad, og Lone blir en del av det andre kullet som tar denne mastergraden.

 

 

Gleder seg til å begynne å jobbe etter studiene

Lone tror at sommerjobben i Rambøll er nyttig, både for videre studier og når hun skal søke jobb senere.

– En sommerjobb gir deg praktisk erfaring og noe å vise til. Jeg har fått se hvordan arbeidslivet er og hvordan det jeg studerer er å jobbe med, sier Lone.

Hun syns det er spennende å jobbe som byggingeniør og gleder seg til å begynne å jobbe etter at hun har fullført studiene.

– Som sommerstudent får du se hvordan alt henger sammen, sier Lone.

 

 

Jobber med ombygningsteknikk og spesialkonstruksjoner

I Rambøll har Lone jobbet i seksjonen for ombygningsteknikk og spesialkonstruksjoner. Her var Lone med på å dimensjonere og analysere forskjellige deler av eksisterende bygg, som skulle bygges om.

– Vi bruker ulike programmer for å modellere byggene og gjøre beregninger. Vi gjør også flere håndberegninger, for å kontrollere at beregningene som er gjort i programmene er riktige, forteller Lone.

Lone bruker FEM Design og AutoCAD til å tegne og lage modeller. Hun jobber stort sett alene, med å tegne og gjøre utregninger, etter at hun har blitt forklart hva hun skal gjøre av en av de ansatte.

– Men det er alltid mulig å stille spørsmål. Det sitter mange flinke ansatte rett rundt hjørnet, som kan svare på alt man måtte lure på, forteller Lone.


 

Varierte arbeidsoppgaver

Arbeidsdagene i Rambøll er varierte. Lone vet ofte ikke hva hun skal gjøre når hun begynner på jobb, men får tildelt flere små eller store arbeidsoppgaver, som tar en eller flere dager å fullføre.

– Jeg snakker med andre og sitter mye foran PCen. Noen dager er vi på befaring, for å måle opp bygg som skal bygges om, siden jeg jobber med ombygningsteknikk, forteller Lone.

Som sommerstudent får Lone ta i bruk teorier og teknikker hun har lært på studiet.

– Vi har lært det grunnleggende på skolen. Her får jeg bruke teknikkene i praksis, sier Lone.

Sommerjobben i Rambøll har gitt Lone innsikt i hvordan byggingeniører jobber, hvordan de jobber sammen, og hun har fått større forståelse av hvordan en arbeidsdag egentlig er.

– Det kan være vanskelig å se for seg hvordan det man lærer blir brukt i arbeidslivet, sier Lone.

– I tillegg lærer jeg å bruke ulike programmer og får satt meg ordentlig inn i programmene. Programmene er relevante for bruk i både jobb- og skolesammenheng.