– Å ta inn studenter som interns er en mulighet for oss til å se om studentene passer inn hos oss, og for studentene å finne ut om NCC er riktig bedrift for dem, sier Christina Johansen, ansvarlig for rekruttering og Employer Branding i NCC i Norge.

NCC er et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper, med en omsetning på 57 milliarder SEK og 16.500 ansatte i 2018.

NCCs visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene (NCC).

Hver sommer tar NCC inn en gruppe studenter som interns. Interns i NCC blir en del av NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram, KR-programmet. Hensikten med KR-programmet er å gi studenter innsikt i hvilke jobbmuligheter de har i NCC etter endt utdannelse.

Som interns blir studentene kjent med NCC og de ulike avdelingene, og får muligheten til å tilegne seg relevant arbeidserfaring og kompetanse.

– Vi tar inn 10-15 studenter hver sommer, avhengig av prosjekter og behov, sier Johansen.

 

Interns får oppfølging og arbeidserfaring

NCC ser kompetanse som et konkurransefortrinn og ønsker å bli kjent med studentene så tidlig som mulig. NCC tar inn både master- og bachelorstudenter, og er også åpne for studenter som tar relevant fagskoleutdanning.

Relevante studieretninger for interns i NCC kan være ingeniørstudier med spesialisering innen bygg og anlegg, industriell økonomi med flere. KR-programmet er primært tenkt for studenter som går 2. året bachelor eller 3. og 4. året av masterutdanningen for å bli sivilingeniører.

Studentene i KR-programmet deltar også på samlinger i løpet av året. Her får studentene muligheten til å utveksle erfaringer med de andre studentene og få faglig påfyll fra NCC.

– Studentene som deltar i KR-programmet får også muligheten til å skrive bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med NCC, hvis de ønsker dette, sier Johansen.

– Flere av KR-studentene ender opp med fast ansettelse i NCC etter studiene.

Ønsker du å søke på KR-programmet for 2020 kan du følge med på ledige stillinger på www.ncc.no  rundt september/oktober 2019.


 

Studerer for å bli byggingeniør i Danmark

Helene Gravdal (23) går master i byggteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet, og spesialiserer seg i byutvikling og prosjektledelse.

At Helene endte opp med å studere for å bli byggingeniør var en kombinasjon av interesse fra tidlig alder og lærelyst for å utvide forståelsen av hvordan de forskjellige komponentene hører sammen i en byggeprosess.

– Jeg har alltid vært begeistret for konstruksjoner og arkitektur, så det var naturlig å rette studiene mot byggeindustrien, sier Helene.

 

 

Tok bachelorgraden i England

Etter videregående fant Helene ut at hun hadde tatt feil realfag, og tok opp fagene R1, R2 og fysikk 1. Hun bestemte seg så for å ta en bachelor i byggingeniør i England, ved Anglia Ruskin University.

– Jeg ville dra til England for å lære språk og bli kjent med nye kulturer. Matte er jo som et språk i seg selv, så i tillegg til å lære det, kunne jeg bruke de andre fagene til å lære språk, forteller Helene.

– Jeg fant fort ut at fagene var morsomme og det motiverte meg til å ville fortsette med studiene.

Etter å ha fullført bachelorgraden i England var Helene usikker på hva hun ville gjøre videre. Hun vurderte å få seg jobb eller å ta en mastergrad i Norge eller utlandet.

– Da jeg kom inn på Danmarks Tekniske Universitet var det er lett valg, sier Helene.

Hun har nå ett år igjen av mastergraden i Danmark. Helene forteller at hun har trivdes godt med alt hun har gjort til nå.

– Jeg trives godt med studiene og sommerjobben, og føler nå at jeg er et skritt nærmere det jeg vil holde på med, sier Helene.


 

Intern i NCC tre år på rad

Helene har vært intern i NCC tre år på rad. Sommeren 2017 startet hun som intern i lite firma som het Per Nordhagen, som var et datterselskap av NCC. Da firmaet ble kjøpt opp av NCC ble Helene en del av KR-programmet, og hun har vært intern i NCC både sommeren 2018 og 2019.

– Jeg jobber fortsatt i samme avdeling som jeg startet i, forteller Helene.

Søknadsprosessen bestod av en formell søknad og CV. Siden Helene var i England ble intervjuet avventet til etter eksamensperioden. Helene fikk vite på intervjuet at hun fikk jobben og var raskt klar til å starte sin første sommerjobb.

– Det begynner å bli en stund siden jeg hadde intervjuet nå, men jeg husker det som en hyggelig og givende samtale, forteller Helene.

 

 

Gøy og lærerikt å ha et internship

Det er flere grunner til at Helene har valgt å bruke sommeren på et internship.

– En av hovedgrunnene til at jeg ønsket å ha et internship var for å ha muligheten til å danne meg et bilde av hva jeg vil holde på med senere, sier Helene.

Helene ville også knytte internshipet opp mot det hun har lært på skolen. Samtidig håper hun å kunne videreformidle det hun har lært i NCC, når hun skal tilbake på skolebenken etter sommeren.

Helene forteller at et internship i NCC er både gøy, lærerikt, og en mulighet for å bygge nettverk. Det har også lært Helene å takle utfordringer.

– Jeg jobber med vann og avløp, og vi vet ikke alltid hva som ligger under bakken. Internshipet i NCC har lært meg å takle uforutsette situasjoner, ting som ikke er planlagt, og ulike utfordringer, forteller Helene.

– Jeg får også se hvordan ting jeg har lært på skolen fungerer i praksis.


 

Får oppfølging og møter andre interns

Helene er en del av KR-programmet. I tillegg til å ha sommerjobb i NCC, møtes også interns til en sommer- og en vintersamling.

– For meg ble det litt annerledes, siden jeg har studert i utlandet. Pga. timeplanen min har jeg ikke hatt muligheten til å delta på vintersamlingene NCC har hatt, men jeg har fått med meg oppstartsamlingene på sommeren.

På oppstartsamlingen besøker studentene ulike prosjekter, og spiser lunsj og middag sammen.

Helene forteller at KR-programmet er en mulighet for interns til å bli kjent med hverandre.

– Alle interns har forskjellige bakgrunner, går ulike studier og studieretninger. KR-programmet er en mulighet for å bygge nettverk, lære mer om hva de andre gjør og bli kjent med hverandre, forteller Helene.

– Jeg har også jevnlig kontakt med HR som hører hvordan det går. Dette gjør at man føler seg godt tatt vare på og det er betryggende, forteller Helene.

LES OGSÅ: Praksisplass øker jobbsjansene

 

Jobber med ulike prosjekter

Det første året Helene var intern i NCC jobbet hun med et prosjekt i Dælenenggata i Oslo.

– Vi jobbet med rehabilitering av vann- og avløpssystemer. I tillegg fikk jeg se flere andre prosjekter som NCC jobbet med, forteller Helene.

I 2018 fikk Helene muligheten til å bli med på ferdigstillelse av prosjektet i Dælenenggata, som hun hadde jobbet med året før.

I tillegg var hun med i oppstarten av et nytt prosjekt. Arbeidet med dette prosjektet bestod i å kontakte styreledere, sette seg inn i tegninger og forberede mest mulig før gravingen skulle begynne.

– Jeg jobbet også sammen med en stikker/landmåler som finner punkter hvor det skal graves på våre prosjekter, gjør masseberegninger og måler hvor det er gravd fra før, forteller Helene.


 

Jobber med vann- og avløp på Hovedøya

Sommeren 2018 var Helene med på anbudsfasen for prosjektet på Hovedøya, som hun nå jobber med.

– Dette ga meg økt forståelse av hva vi faktisk gjorde av det vi hadde planlagt, hva som fungerer i praksis og hva som bare fungerer på papiret, forteller Helene.

Prosjektet på Hovedøya er todelt og innebærer en oppgradering av vann- og avløpssystemene på øya (del en), og en oppgradering av de elektriske systemene, som kabler, lysmaster, høy- og lavspentkabler (del to).

– Vi er nå i gang med del to av prosjektet, oppgradering av de elektriske systemene, forteller Helene.

 

 

Varierte arbeidsoppgaver

Helene er fungerende prosjektingeniør for prosjektet på Hovedøya. Dagene på jobb består i å skrive endringsmeldinger, planlegge hva som skal gjøres fremover, skrive dagbok og noe HMS-arbeid.

Helene forteller at planen egentlig var at prosjektet skulle ferdigstilles i april i år. Mange uforutsette ting, som arkeologiske funn, kabler som ikke var tegnet opp og at det var fjell i stedet for jord flere steder de skulle grave, gjorde at prosjektet ennå ikke er ferdig.

– En annen utfordring med å jobbe her ute er planlegging. Det er ikke mulighet for å ta en svipptur på butikken her ute, så det er viktig å planlegge dagene for å unngå venting og dødtid.

– Det har også vært en utfordring å varsle de berørte i området, da det ikke er mange fastboende her ute. Da må vi kjøre mye båt og varsle folk på de forskjellige øyene, forteller Helene.

Arbeidsoppgavene til Helene er varierte og varierer med de ulike fasene av prosjektene hun jobber med.

– Det finnes ikke en typisk arbeidsdag. Det er noe av det jeg liker veldig godt med denne jobben. At ikke alle dagene er like, forteller Helene.

– Før ferien skrev jeg for eksempel flere endringsmeldinger nesten hver eneste dag, mens nå sitter jeg og ser på neste fase av prosjektet.


 

Lærer å takle utfordringer

Helene har kontoret sitt i en brakke på Hovedøya. Hun syns det er deilig å jobbe ute på Hovedøya nå som det er sommer.

– Jeg trives godt med arbeidsdagene her ute, og kombinasjonen av å jobbe ute og inne passer meg godt, sier Helene.

Hva er det viktigste du har lært gjennom et sommerinternship i NCC?

– Å ikke krisemaksimere om noe går feil. Det er alltid noe som er uforutsett. Her lærer du å ta ting på strak arm og håndtere ulike situasjoner, forteller Helene.

– Jeg har også lært mye om hvordan prosessene i seg selv fungerer, noe jeg ikke får innsikt i på samme måte gjennom kun studier.