– Jeg har alltid vært opptatt av design og formgivning, og visste tidlig at det var dette jeg ønsket å jobbe med, sier Mathilde Engum Rolland (25), som er praktikant i arkitekturavdelingen i Norconsult.

Norconsult er Norges største, tverrfaglige rådgiverbedrift. Norconsults tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og bedriften er en toneangivende aktør, både nasjonalt og internasjonalt (Norconsult).

Norconsult tilbyr karrieremuligheter for både studenter og nyutdannede: Praksisplasser, sommerinternships med mer. Norconsult søker studenter/nyutdannede som er faglig dyktige og har gode resultater fra studiene.

I tillegg vektlegges gode kommunikasjonsferdigheter, kreativitet, evne til å ta initiativ, allsidighet og samarbeidsevner (Norconsult).

 

Bachelorgrad i arkitektur fra Danmark

Mathilde har studert interiør i to år ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim, og har i tillegg tatt et årsstudium i kunsthistorie ved Universitet i Bergen.

– Jeg trivdes godt med interiørfaget, men jeg ønsket å jobbe i en større skala, og med fokus på form og funksjon fremfor detaljer. Derfor startet jeg på Arkitektskolen Aarhus i Danmark, forteller Mathilde.

Bachelorstudiet på Arkitektskolen Aarhus er bygget opp slik at man følger ett fag hele veien, hvor man jobber med arkitektprosjekter, individuelt og sammen med andre, samtidig som man har forelesninger.

I starten og slutten av semestrene har man også workshops og korte gruppeoppgaver med et litt annet fokus, som kan være mer kreative og eksperimentelle enn den vanlige undervisningen.

– Vi har lært om bruk av roboter i arkitekturen, støpning av gips- og betongmodeller, tresamlinger, tegning og bruk av dataprogrammer, som Photoshop og Grasshopper, forteller Mathilde.

Første og andre semester fikk arkitekturstudentene en generell introduksjon til fagområdet, dets metoder og redskaper. Fra tredje semester introduseres en økende grad av kompleksitet i undervisningen, og man videreutvikler ferdighetene som er bygget opp første studieår.

Underveis i første og andre studieår har studentene en forelesningsrekke som tar for seg arkitekturhistorien, fra oldtiden til moderne tid, hvor de lærer arkitekturhistorie fra hele verden.

– Det femte semesteret valgte jeg å reise på utveksling med en av skolens samarbeidsskoler i Australia, men man kan også velge å ta semesteret i Aarhus, forteller Mathilde.

– Om du tar semesteret i Aarhus blir du tildelt en praksisplass i tre uker, for å få erfaring fra arbeidslivet. Det siste og sjette semesteret er satt av til et avsluttende bachelorprosjekt.

Mathilde fullførte bachelorgraden ved Arkitektskolen i Aarhus i juni 2019. 

 

 

Ville få arbeidserfaring og knytte kontakter

Mathilde søkte på praktikantstillingen i Norconsult for å få en bedre idé av hva hun ønsker å fokusere på under mastergraden.

– Jeg ønsket å få arbeidserfaring før masterstudiet, både for å knytte kontakter i Norge, men også for å bli klokere på hvilket fokus jeg ønsker under masteren, forteller hun.

Gjennom praktikantstillingen i Norconsult håper hun å lære noe annet enn det hun har lært på skolen.

– Jeg valgte å søke i Norconsult, fordi det er et stort selskap med ansatte innenfor store deler av bransjen. Jeg tenkte at det kunne gi muligheter for å lære noe man ellers ikke ville lært på skolen, sier Mathilde.


 

En enkel søknadsprosess

Søknadsprosessen startet for Mathilde med å kontakte en bekjent som jobber som arkitekt i Norconsult.

– Han videresendte CVen og søknaden min til lederen for arkitektene, som så tok kontakt med meg, forteller hun.

Mathilde sendte så inn porteføljen sin, og ble invitert til et intervju.

– Noen uker senere ble jeg tilbudt praktikantstillingen. Søknadsprosessen gikk veldig fint, forteller hun.

 

 

Tegner opp bygninger i 2D OG 3D

Mathilde jobber på kontoret til Norconsult i Bergen, og er ansatt som praktikant i arkitekturavdelingen her. Praktikantstillingen er en fulltidsstilling og Mathilde jobber fra 08:00-16:00, fem dager i uken. Praksisperioden hennes varer fra august 2019 og ut januar 2020.

– Jeg jobber hovedsakelig med de andre på arkitekturavdelingen, men jeg har også samarbeidet med andre avdelinger som landskap også, sier Mathilde.

Mathilde forteller at de jobber i team på minst to personer, slik at de alltid har en sparringspartner, og noen å dele ansvaret med.

Hun arbeider mye i tegneprogrammet Revit, hvor hun tegner opp bygninger i 2D og 3D.

– Hittil har jeg jobbet mest med eksisterende bygninger, hvor det skal gjøres endringer på planløsninger og lignende, forteller hun.


 

Jobber med flere prosjekter

En «vanlig dag på jobben» i Norconsult starter ofte med å sitte og jobbe med et prosjekt, som regel i et tegneprogram på PCen.

– Det blir gjerne også et møte i løpet av dagen, hvor jeg diskuterer prosjektene vi jobber med sammen med de jeg samarbeider med, forteller hun.

– Lunsj spiser vi sammen, enten på et stort møterom, på kontoret, eller i kantinen i øverste etasje.

Resten av dagen bruker Mathilde på å fortsette med prosjektene hun jobber med, og hun veksler gjerne mellom ulike prosjekter som hun jobber med samtidig.

 

 

Lærer effektivitet og å samarbeide med andre

Mathilde forteller at hun har lært mye som praktikant i Norconsult.

– Jeg har lært mye innenfor tegneprogrammet Revit, og blitt klokere på hvordan man på best mulig måte kan samarbeide om prosjekter i det, forteller Mathilde.

– Jeg har også blitt mer effektiv enn da jeg jobbet med prosjekter på skolen, og opplever at møter er korte og effektive. Dette skal jeg ta med meg videre i studiene.


Mathilde har også lært hvordan man forholder seg til kunder, og forteller at de har mindre kontakt med kundene enn det hun hadde sett for seg før hun begynte å jobbe i Norconsult.


 

Vil reise og ta master i arkitektur

Mathilde vet ikke ennå hva fremtiden vil bringe, men hun drømmer om å jobbe i San Fransisco og ønsker å fullføre en mastergrad i arkitektur.

– Jeg drømmer om å jobbe et halvt år i San Francisco, eller å dra på utveksling dit, slik at jeg får oppleve hvordan deres arbeidskultur er, sier hun.

– Etter det ønsker jeg å studere videre og fullføre masteren, og jeg tror det blir i Aarhus. Jeg har kommet inn på et studio på Arkitektskolen Aarhus som heter Cultural Heritage, som vektlegger transformering og restaurering av viktig kulturarv.


Når Mathilde har fullført masterstudiet, så er tanken å flytte tilbake til Bergen, og jobbe som arkitekt på et kontor her.