Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai.

Jusstudent Mads Karlsrud Haugse startet som jus-trainee (intern) i mai i år og jobber på kontoret i Oslo. Mads har en studiebakgrunn av den noe sjeldnere sorten.

Tidligere har han studert fransk og idéhistorie i Aix-en-Provence i Frankrike og krydret dette med spansk og kunsthistorie i León i Spania. I dag studerer han juss ved Universitetet i Bergen samtidig som han jobber i Wikborg Rein.

 

Mitt internship

Navn: Mads Karlsrud Haugse
Alder: 24 år
Kommer fra:
Bekkestua
Studerer: Jus ved Universitetet i Bergen
Stilling: Intern (jus-trainee) i Wikborg Rein

 

– Nå jobber jeg med et utkast til prosedyre i en rettssak, og søker gjennom rettskilder i den forbindelse. I tillegg gjennomgår jeg kontrakter, sier han.

Han forklarer videre at få dager er helt like, og arbeidsdagen varierer ut fra hva slags oppgaver han jobber med. Men en ramme for arbeidsdagen er gjerne satt.

– Dagen starter med et morgenmøte med teamet jeg er tilknyttet, før jeg begynner med arbeidsoppgavene. I tillegg til selvstendig arbeid er det en del møter og samarbeid med andre ansatte eller klienter.

– Midt på dagen er det lunsj i kantinen, eller på takterrassen når været er fint. Etter det fortsetter arbeidet, forteller Mads.


 

Får brukt teori i praksis

Mads mener at læringskurven er forholdsvis bratt som jus-trainee i Wikborg Rein ettersom en ofte må sette seg inn i nye fagområder og måter å jobbe på som en ikke har vært innom på studiet.

– Jeg opplever likevel at metodekunnskapen jeg har fått på studiet har gitt meg et godt grunnlag for å sette meg inn i nye problemstillinger relativt raskt, sier han.

Som student får en god kunnskap innen det teoretiske, og å kombinere den teoretiske kunnskapen med praksis er gull verdt. Etter å ha opparbeidet seg praktisk erfaring, opplever han det som morsomt å ta med teorien ut i arbeidslivet.

– Jeg synes det er spennende å jobbe med ekte saker, og kunne løfte jussen fra en teoretisk kontekst og over i den virkelige verden. Det er interessant å være med på å forberede rettssaker, og å møte klienter.

– I tillegg er det veldig hyggelig å bli kjent med de ansatte, både gjennom faglig samarbeid og gjennom samtaler i lunsjen, i gangene og ved kaffemaskinen, fortsetter Mads. 

LES OGSÅ: Cisco - Per har hatt summer intership i samme bedrift to år på rad

 

Smaken på arbeidslivet

Et traineeopphold er en spennende mulighet til å få et innblikk i hvordan det er å jobbe i et advokatfirma.

– Wikborg Rein er et advokatfirma med ledende kompetanse på de fagområdene jeg interesserer meg mest for, og jeg synes det virket inspirerende å være en del av et slikt fagmiljø. I tillegg virker det som et veldig hyggelig sted å jobbe!


Det er stor konkurranse om traineestillingene. Hva tror du gjorde at nettopp du fikk jobben?

– Jeg har inntrykk av at de gjør en helhetlig vurdering av relevant erfaring, faglige resultater og personlige egenskaper og engasjement, sier han.

I søknaden bør du tenke på hvordan du kan få brukt dine kunnskaper hos akkurat denne bedriften. Det er viktig å skreddersy søknaden til hver enkelt bedrift, det kan du lese mer om her.

– I søknaden er det nok en fordel å få frem hvorfor din kompetanse, erfaring og interesser er relevant for det firmaet jobber med. Mitt inntrykk er at målet på intervjuet er å bli kjent med deg som person, og ikke å sette deg fast på noen måte, forteller han.

Med arbeidserfaringen han får hos Wikborg Rein stiller han sterkere videre i karrieren. Men Mads er ikke helt ferdig med å være student. Han har en klar plan på hva neste steg i karrieren blir.

– Neste år skal jeg ta master ved King's College i London, avslutter han.